פאלוגוצנטריזם

Phallogocentrism

מונח המורכב משני מונחי משנה: "פאלוצנטריות" ו"לוגוצנטריות". פאלוצנטריות היא מאפיין של שיח הרואה בפאלוס הגברי התגלמות סימבולית של החוק והכוח בתרבות. "לוגוצנטריות", במובן שטבע ז'ק דרידה (Derrida), היא הטענה כי הפילוסופיה המערבית ממוקדת כולה בשאלת הלוגוס, המקור והאמת (חוק, סדר, סימן, אל). הפאלוגוצנטריזם הוא על-כן מונח המבליט את הזיקה שבין פטריארכליות לבין שיטה מטאפיזית רציונלית החותרת אל האמת.

על-פי לאקאן (Lacan), הפאלוס הוא מסמן מרכזי המכניס את המשתמש לתוך הסדר הסימבולי של השפה. ביקורת הפאלוצנטריות הגברית היא אחד ממוקדי הביקורת הפמיניסטית (Culler, 1982). ביקורת זו דוחה את העמדה הלאקאניאנית על אודות הפאלוס כמסמן מודחק אצל גברים ונשים. ביקורת הפאלוגוצנטריות מאפיינת גם את המחשבה הפוסטמודרנית. דוגמה לפאלוגוצנטריות בהקשר ישראלי-ציוני היא הקשר בין מגדל התצפית המאפיין אוניברסיטאות רבות בארץ לבין סוג הידע הסימבולי – גברי, רציונלי, שולט – שהמבנה מסמן (גור-זאב, 2000: 243-239).

הלוגוצנטריות (מרכזיותם של הלוגוס, ההיגיון, המילה, המסד, האמת, האל) מאפיינת את השיח המטאפיזי של המערב ומבקשת להדוף אופני שיח אלטרנטיביים שאינם מתיישבים עמה. שיחים אלה מגלים את העקבות המודחקים ואת ההבדלים המצויים מלכתחילה בתוך השיח הלוגוצנטרי החותר אל המקור ואל האמת. הם מגדירים את הביקורת הדקונסטרוקציוניסטית כחלופה "נשית", אנטי-סמכותנית ואנטי-פטריארכלית, המבליטה את המשחק החדש של המסמנים (ההבדלים) בתוך התרבות (Gallop, 1982; Derrida, 1976; [1980] 1987).

 

מקורות

גור-זאב, א' 2000: "הקומה ה-13: מגדל האוניברסיטה והפאלוגוצנטריזם הציוני", תיאוריה וביקורת, 16, עמ' 243-239.

Culler, J. 1982: On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, Ithaca: Cornell University Press.

Derrida, J. 1976: Of Grammatology, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.

— [1980] 1987: The Postcard, From Socrates to Freud and Beyond, Chicago and London: Chicago University Press.

Gallop, J. 1982: The Daughter's Seduction, Feminism and Psychoanalysis, Ithaca: Cornell University Press.

 

 

תאור / מקור התמונה:

works of Louise Joséphine Bourgeois 1911-2010

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×