“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל מאות ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. האנציקלופדיה שנכתבה בידי ד"ר דוד גורביץ וד"ר דן ערב, יצאה לאור כספר בשנת 2012 בהוצאת בבל.אמר קהלת: "וְיֹתֵר מֵהֵמָּה בְּנִי הִזָּהֵר עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה אֵין קֵץ וְלַהַג הַרְבֵּה יְגִעַת בָּשָֹר" (קהלת יב, 12); דומה כי אזהרתו תקפה גם כיום. בעידן של טכנולוגיה מואצת ומיסחור שיטתי היה המידע לחזות הכל; זמינותו הפכה חשובה לעיתים מאיכותו, היקפו – חשוב ממקורו. באנציקלופדיה זו אנו מבקשים להתמודד עם סוגיית המידע והידע בימינו. הידע, בניגוד למידע, הוא תמיד משימה פרשנית. אנו מתמקדים אפוא בפרשנות של טקסטים מרכזיים בתרבות, טקסטים המשפיעים על חיינו ועל אופן חשיבתנו בעת הזאת.

אנציקלופדיה זו נכתבה בעיצומו של עידן המדגיש את הפרגמנטריות של הידע ומבליט את התפוררותו הנמשכת של הסובייקט. על-אף העובדה כי אנו חיים בעידן אנטי-טוטלי מובהק, מיזם זה מכוון אל ההבטחה האנציקלופדית לכוללוּת. אנו מבקשים להציב בפני קוראינו מפות רבות של תרבות: תמונות עולם שונות המשרטטות את אופני הזיקה בין המילון המושגי שלנו, התרבות הפופולרית והשיח התקשורתי. זהו ניסיון חדש להציג אופני קריאה המבוססים על "סחף" ופעפוע הדדי בין תחומי דעת שונים ובין סוגות נבדלות.

חידוש אחד נוגע לתפיסה הדיאלוגית של הידע. ידע לדידנו הוא הליך יותר מאשר תוצאה; זהו משא ומתן על אופיו של הריבוי הנחשף בתרבות. שיח הידע חוצה אפוא תחומים שונים של תקשורת, אמנות, פילוסופיה, אדריכלות ותרבות. ואולם, בעוד המבט האנציקלופדי מציע בדרך כלל תמצית של הידע המקובל בתחום מסוים, רק לעתים נדירות מתקיים דיון באופני ההפקה וההתקבלות של הידע ובאופני הפעולה שלו בתוך פרקטיקות של התרבות. חידוש אחר נוגע לאופיה של הכתיבה: אנו מציעים כתיבה וקריאה מרובות הקשרים. חלק מן הנושאים כתובים באופן תמציתי; אחרים נפרשים על פני יריעה רחבה ולובשים לעתים צורה של מסה ביקורתית. על אף האחידות בסגנון ובתבנית, ביקשנו לשמור על חופש פעולה וניסוח כדי לתת מענה לאופיים הייחודי של הנושאים. בנוסף, הקפדנו לסמוך את דברינו בכתובים. לפיכך ימצאו הקוראים מראי מקומות מדויקים בתוך הטקסט, וכן רשימת מקורות בסופו. אנו מקווים כי עלה בידינו ליצור איזון ביו החירות המסאית לבין אופיו המדויק של המאמר המחקרי.

חשיבות מיוחדת ניתנה להקשר הישראלי. ביקשנו לבדוק כיצד מתורגם הידע למצב המקומי; כיצד התקבלה התאוריה של התרבות והשפיעה על המקום הזה. במובן זה לפנינו אנציקלופדיה ישראלית המבליטה את אופן השפעתו של השיח הכללי על המקום ועל יושביו. השתדלנו להציע חיבורים והקשרים חדשים: להפגיש בין הקונצנזוס (המרכז) לבין תיאוריות או פרקטיקות פריפריאליות שמאתגרות אותו. בין השיטין יגלה הקורא כי איננו נמנעים מנקיטת עמדה בכל מקום שהפולמוס התרבותי מחייב זאת. תקוותנו היא כי הקורא יגבש את עמדתו שלו ביחס לדילמות שמציבות בפניו התרבות הכללית והישראלית.

האנציקלופדיה שלפניכם הוא תוצאה של דו-שיח בין שני עמיתים, חוקרים בתחומי התרבות והתקשורת, פרי של מחשבה, הוראה ודיונים משותפים בפורומים רבים. במהלך עבודתנו שוטטנו בין מבוכים שונים במפת התרבות. כל מהלך כזה זימן הפתעות אינטלקטואליות רבות. היו רגעים שבהם נוצרו מפגשים חדשים: שיח שלא היה קיים קודם לכן – נבט. אנו מזמינים את הקורא לקחת חלק בשיח זה.

encyclopedia-cover encyclopedia-cover

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×
;