חִפְצוּן, ראיפיקציה

Reification

מונח מרכזי בביקורת המרקסיסטית והניאו-מרקסיסטית מגיאורג לוקץ' (Lukács) ועד פרדריק ג'יימסון (Jameson). גיאורג לוקץ', בעקבות קרל מרקס (Marx) ומקס ובר (Weber), משתמש במונח כדי לתאר תהליך קפיטליסטי שבו היחסים והפעולות האנושיים מתגשמים או מתפרשים במונחים של יחסים כלכליים בין אובייקטים. זהו תהליך מתמיד של החפצת היחסים הרוחניים הנוהגים בחברה.

לדידו של קרל מרקס, מערכת היחסים החברתיים לובשת צורה של מערכת הייצור הכלכלית. בספרו הקפיטל טובע מרקס את המונח  "פטישיזם של סחורות" (מרקס, [1867] 1947: 69-58); הוא מראה כיצד היחסים האנושיים מתגשמים במושגים של יחסי אובייקטים בלבד. לדעת ובר (Weber, 1968), החברה הקפיטליסטית המודרנית מתאפיינת בפרדיגמה של חשיבה רציונלית ואינסטרומנטלית. הקפיטליזם הוא ארגון המוגדר על-ידי ייצור והפצה רציונליים של סחורות למטרות רווח. יחידות הפעילות האנושית עוברות אף הן תהליך של פרגמנטציה והחפצה והופכות ליחידות סטנדרטיות, מכניות ובנות מדידה (צוקרמן, 2003).

גיאורג לוקץ' מפתח את התיאוריה של מרקס ושל ובר ומצביע על השפעותיה על התפיסה האובייקטיבית והסובייקטיבית של האדם (Lukács, [1923] 1977). התוצאה הרדיקלית של התהליך היא כאמור חפצון: פרגמנטציה של המציאות, המאבדת את לכידותה ואת משמעותה כתהליך של רצף היסטורי. האדם מאבד את חוש הביקורת ההיסטורי שלו והופך ליצור סביל, שאינו מאמין עוד בשינוי. כדי להבין את תהליך השחיקה ולהתגבר על מצב הניכור ה"אובייקטיבי" שנכפה על האדם, יש לייצור תודעה מעמדית.

בצורתו החדשה יותר מופיע המונח אצל המבקר הניאו-מרקסיסטי פרדריק ג'יימסון (ג'יימסון [1981] 2004) . ג'יימסון, הצועד בעקבות ההנחות המרקסיסטיות, מוסיף ממד אסתטי לתהליך החפצון. לדעתו, תהליך זה טומן בחובו דחף אוטופי, המתבטא בנסיינות לשונית מתמדת. אולם בימינו הדימוי האסתטי מקבל את אפיוניה של הסחורה, ויחד עמה הוא תורם למודל הייצור הקפיטליסטי. הדימוי האסתטי משמש מטבע עובר לסוחר: הוא מקבל על עצמו את האופי החפצי של ההתנהגויות האחרות (ע"ע חברת הראווה ; קפיטליזם מאוחר).

מקורות

ג'יימסון, פ' [1981] 2004: הלא-מודע הפוליטי, על פרשנות הטקסט הספרותי כמעשה חברתי סימבולי, תרגום: ח' סוקר-שווגר, תל אביב: רסלינג.

מרקס, ק' [1867] 1947: הקפיטל. ספר ראשון, ביקורת תהליך הייצור של ההון, תרגום: צ' וויסלבסקי, מרחביה: ספרית פועלים (פרק רביעי: "האופי  הפטישיסטי של הסחורה וסודו", עמ' 69-58).  

צוקרמן, מ' 2003: חפצון האדם, תל אביב: רסלינג.

Jameson, F. 1971: Marxism and Form, Princeton: Princeton University Press.

Lukács, G. [1923] 1977: History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, Trans. R. Livingston, Cambridge: MIT Press.

Marx, K. 1867: Capital: A Critique of Political Economy, ed. F. Engels, trans. S. Moor and E. Hveling, vol. 1, London: Lawrence and Wishart.

Weber, M. 1968: Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, 3 vols., eds. R. Gunther and C. Wittich, trans. E. Fischoff, New York: Bedminster.

תאור / מקור התמונה:

Dario Maglionico, "Reification#13", 2015, oil on canvas, 107×137 cm

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×