לוגוצנטריות, לוגוצנטריזם

Logocentrism

מונח מרכזי מבית היוצר של פילוסוף הדקונסטרוקציה ז'ק דרידה (Derrida). המונח מתייחס לנטייתה של המסורת המערבית להגדיר את עצמה על-ידי הדומיננטיות של הלוגוס. מצב שבו מילים, רעיונות ושיטות חשיבה נשלטים בידי סמכות או מרכז אשר נמצאים מחוץ להם וקובעים את תוקפם ואת ערך האמת שלהם. הלוגוצנטריות מעמידה את הלוגוס (מאמר, היגיון, חוק, אל) כשיטה כוללת המצנזרת כל חשיבה השונה מהנחות היסוד שלה. התשוקה ללוגוצנטריות, המאפיינת את החשיבה המערבית מאפלטון ועד ימינו, פירושה תשוקה למקור ולסמכות.

ההתנגדות ללוגוצנטריות מתאפשרת באמצעות טקסטואליזציה של העולם. בהקשר זה יש להבין את אמירתו המפורסמת של דרידה: "שום דבר אינו מחוץ לטקסט" (ע"ע טקסט, חוץ). מדובר ברצון לפרק את המושג "נוכחות", הזהה עם המושג "דיבור" או עם המושג החלופי של דרידה, "פונוצנטריזם" (Derrida, 1978). אל מול הלוגוצנטריות מעמיד דרידה את הכתיבה (Écriture), שהיא ההופעה הכתובה, יוצרת השינוי, של הנוכחות הלוגוצנטרית המקורית. במצב הצבירה החדש שלה ככתיבה עוברת הלוגוצנטריות תהליך של פירוק, המגלה הבדלים ובו בזמן מבליע אותם (ע"ע דיפראנס).

השאיפה ללוגוצנטריות, הניצבת בבסיס המסורת המערבית, זוכה לביקורת מכיוונים רבים: מנקודת המבט של מוכפפים קולוניאליים (ע"ע פוסט-קולוניאליזם), מנקודת המבט של פמיניזם ושל פוסט-פמיניזם לוחמני ומנקודת המבט של הדקונסטרוקציה הדרידיאנית (נוריס, 1989; Derrida, [1967] 1976, 1981).

מקורות

נוריס, כ' 1989: דקונסטרוקציה, תרגום: צ' מרמלשטיין, תל אביב: ספרית פועלים.

Derrida, J. [1967] 1976: Of Grammatology, trans. G. C. Spivak, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

— 1978: "Structure, Sign, and Play in Discourse of Human Sciences", in: Writing and Difference, trans. B. Bass, Chicago: Chicago University Press, pp. 278-294.

— 1981: "The Father of Logos", in: Dissemination, trans. B. Johnson, Chicago: Chicago University Press.

Handelman, S. 1982: The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory, Albany: State University of New York Press.

תאור / מקור התמונה:

Brendan Gleeson in Calvary

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×