דיפראנס, הבדל

Différance / Différence

מונח המתאר את השפה הטבעית וכל שיטת סימון כשרשרת של הבדלים ודחיות במשמעותם הקבועה של הסימנים. הדיפראנס הוא מעין "אנטי-מונח" המציין את שטח ההפקר של השפה. הוא מציין ביקורת של הסימן וניסיון רדיקלי לתאר אותו כתהליך לא בטוח ומתמשך של הבדל או שוני, דחייה או עיכוב בנאמר. המונח "דיפראנס" מזוהה עם פילוסופיית הפירוק (דקונסטרוקציה) של ז'ק דרידה (Derrida).

במסתו  La Différance   מייצר דרידה ניאולוגיזם של המילה הצרפתית Différence. הכתיב החריג שבחר, a במקום e, מבליט את כוונתו: המילה Différence והמילה Différance נשמעות זהות, ההבדל ניכר רק בכתיבה. יוצא אפוא שדווקא הכתיבה היא שמגלה את ההבדל, בעוד הדיבור מטשטש אותו (ע"ע גרמטולוגיה).

נוסף על כך, במילה Différance מהדהדות שתי משמעויות: Différence (הבדל) ו-Differer, שפירושה להבדיל (באנגלית, to differ) וגם לדחות, לעכב, ליצור איחור (to defer). הדיפראנס, שהוא מעין מונח צף המגדיר את שטח ההפקר של השפה, מרכיב את הסימנים ומתנחל בתוכם. דרידה מבצע כאן מהלך רדיקלי, הממשיך את דרכו של הבלשן פרדינן דה סוסיר (de Saussure). דה סוסיר קבע שמשמעותם של סימנים נקבעת על-ידי ההבדלים בינם לבין סימנים אחרים. דרידה טוען שהמשמעות היא תמיד/כבר תוצאה של תנועה מתמדת בשרשרת המסמנים;  הדיפראנס הוא תנועת הגלישה עצמה, מעין עקבה (trace) של משמעות אחרת המסתתרת בתוך המשמעות הראשונית הגלויה. השפה היא מפעל גדול לייצור הבדלים, הן בממד הטמפורלי (איחור, נסיגה בזמן, דחייה במשמעות) והן בממד המרחבי. ההבדל המרחבי לובש צורה שדרידה מכנה בשם L'espacement. מהלך זה אינו מתאפשר אלא באמצעות הכתיבה; הוא מניע את שרשרת ההבדלים, ובכך מגלה/מכסה את עצם קיומם (Derrida, [1967] 1973, [1967] 1976) (ע"ע אלף).

הדיפראנס מייצר אפוא אי-ביטחון ביחס לסימן; זוהי ביקורת התוהה על הלגיטימיות של קיומו. הדיפראנס מגלה את המטאפיזיקה של הנוכחות כאיווי נוסטלגי, כלומר כתשוקה לנוכחות (desire of presence) שאינה ניתנת לייצוג אלא כשרשרת של הבדלים/דחיות בתוך הסימן. לצד ביקורת רדיקלית על נוכחות הסימן, הדיפראנס יכול לשמש גם מכשיר לניתוח ספרותי (כפי שעושה רולאן בארת ב-S/Z  וכן מכשיר לביקורת פוליטית. בעוד הגישה המודרניסטית תופסת בני אדם על בסיס של זהות או ניגוד בין מינים, מעמדות או לאומים, כחלק מתפיסת עולם רציונליסטית ובינארית, הדיפראנס מציע גישה אחרת, המבוססת על קיומו של האחר, השונה והדחוי (הן במובן הישיר והן בממד הסימבולי, כ"דחוי ייצוג") (ע"ע פוסטמודרניזם). שיטה דיפרנציאלית זו מפרקת הן את הסימן והן את הסובייקט הנסמך עליו מיציבותם, ומהווה בסיס לאוטופיה מסוג חדש: האוטופיה של השונה והאחר (ע"ע הטרוטופיה ; רב-תרבותיות).

המושג הבדל (דיפראנס), כפי שנסקר כאן, מזוהה לחלוטין עם  פילוסופיית הדקונסטרוקציה של ז'ק דרידה. יחד עם זאת, המושג הדרידיאני אינו מוציא מכלל אפשרות שימוש בו לתיאור מצבים של מורכבות חברתית ופוליטית, גם מעבר למגרש המשחקים הייחודי של פילוסופיית  הלשון.  בהקשר תרבותי כללי, המושג עשוי לתאר שוני וריבוי תרבותי. בתור שכזה, הוא משמש כראש חץ אידאולוגי לפילוסופיה הרב-תרבותית; שם מופיע ההבדל כגורם ראשון במעלה, המספק למיעוטים  תנאים של  נִראות; הוא מנכיח את קיומם  ובכך מהווה מנוף להתגוונות ולפלורליזם חברתי.

מקורות

סים, ס' 2002: "מהו הדיפראנס? אתוס הדקונסטרוקטיביזם", בתוך: דרידה וקץ ההיסטוריה, תרגום: א' בובר, תל אביב: ספרית פועלים, עמ' 43-38. 

Barthes, R. [1970] 1975: S/Z, trans. R. Miller, New York: Hill and Wang.

Derrida, J. [1967] 1973: Speech and Phenomena, trans. D. B. Allison, Evenston: Northwestern University Press.

— [1967] 1976: Of Grammatology, trans. G. C. Spivak, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

— [1967] 1978: Writing and Difference, trans. A. Bass, Chicago: Chicago University Press.

תאור / מקור התמונה:

Source: unknown

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×