טקסט (מחוץ ל-)

Text

מונח המזוהה עם תורת הדקונסטרוקציה של ז'ק דרידה. כל אובייקט בתרבות הוא מבנה לשוני היוצר משמעות ועל כן ניתן לקריאה ולפענוח. היות שהטקסט מוחל על כל האובייקטים בתרבות, "אין דבר שהוא מחוץ לטקסט". משפט זה אינו טוען כי העולם מתקיים רק כשפה, אלא שכל מציאות מובנת לנו באמצעות ייצוגים לשוניים.

המשפט "אין דבר שהוא מחוץ לטקסט" נתפס בזמנו כאחת מסיסמאותיה היותר נפוצות של הדקונסטרוקציה – התאוריה העוסקת בפירוק המשמעות לאוסף דינמי של הבדלים (ע"ע דיפראנס). בתפיסה זו הטקסט גולש אל מעבר לגבולותיו, משום שגבולות אלה נתונים לשינויים ולמשא ומתן מתמיד המתקיים בין פרשניו. הייחוד האוטונומי של הטקסט הבודד הולך ומתפרק מבפנים ויוצר דו-שיח מתמשך בין האלמנטים המפורקים לבין אלמנטים אחרים בפריפריה של הטקסט ובסביבתם של טקסטים אחרים (ע"ע זבל ; טקסטואליות).

Derrida, J. [1967] 1976: Of Grammatology, trans. G. C. Spivak, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×