אנדרוגיניות

Androgyny

זיווג בין המילים היווניות andros – זכר ו-gyne – נקבה. במובן הביולוגי, הימצאות של איברי רבייה נשיים וגבריים באורגניזם אחד. במובן התרבותי, עמדה המשתלבת בתיאוריה הפמיניסטית ומוצגת כחלופה אפשרית לסקסיזם הגברי.

הסקסיזם מבקש ליצור קיטוב בתכונות הגבריות והנשיות במגמה לשמר את עליונותו של הגבר. העולם הלוגוצנטרי, עולם המבליט את המרכז הלוגי, הוא גם עולם פאלוצנטרי שבו הפאלוס הגברי הוא גם מסמן ביולוגי וגם מסמן תרבותי מועדף המשדר נוכחות ושליטה. הנוכחות הממשית והסימבולית של הפאלוס מוצגת כהוויה ראשונית שמגדירה את המצב הטבעי, ולכן גוזרת את הנשיות כניגודו. האישה, שנתפסת רק כניגוד מיני ותרבותי של הקיום הגברי, מפסידה מעצם הופעתה הנחותה בתוך תבנית בינארית זו.

משום כך מחייב האינטרס הנשי להתגבר על המבנה הבינארי המשרת את הדומיננטיות הגברית. התנגדות זו לובשת צורה אנדרוגינית שבה האישה אינה שייכת לאף מין, או לחלופין שייכת לשני המינים כאחד. אנדרוגניות כעמדה תרבותית עשויה אפוא לשרת מגמות אוטופיות של חופש ורדיקליות אישית. עמדות אלו זכו להבלטה בתיאוריה הפמיניסטית של שנות השבעים, אך שורשיהן מצויים כבר בשליש הראשון של המאה ה-20, למשל ב"אני מאמין" הפמיניסטי של וירג'יניה וולף, חדר משלך (1929). וולף טוענת בזכותו של האדם היצירתי החדש שהוא "גבר נשי" ("Man Womanly"), אישה-גבר. יצירתה הבדיונית אורלנדו (1928) היא יישום ספרותי של אדם אנדרוגיני טרנס-היסטורי שחייו המיתיים נפרשים לאורך הדורות (ע"ע שי-מן ; דראג).

החל משנות השמונים של המאה ה-20 דעכה ההתלהבות הפמיניסטית מן האופציה האנדרוגינית. התיאוריה הפוסט-סטרוקטורליסטית, שבלטה בשיח התרבותי, התמקדה בהבדלים כבסיס להכרה הדדית, והשפיעה על הפמיניזם החדש (ע"ע פוסט-פמיניזם ; קוויר, חריג (תיאורית ה-)). פמיניזם המושפע מן הדקונסטרוקציה של ז'ק דרידה מרחיק לכת אף יותר ורואה בהבדלים התרבותיים והמיניים רצף החוצה את התשוקה הגברית והנשית, תוך פירוק תווי הזיהוי הייחודיים של הסובייקט בתור שכזה. בהקשר זה, הקטגוריות האנדרוגיניות נתפסו כמיושנות: התגברות עליהן עשויה לשרת מגמות של עירוב מענג, מעשה כלאיים מהנה, ולרמז על אסטרטגיות חלופיות לצמצום הפער והאפליה בין המינים (Hilbrun, 1973) (ע"ע היברידיות).

מקורות

וולף, ו'  [1929] 2004: חדר משלך, תרגום: י' רנן, תל אביב: משכל.

— [1928] 2007: אורלנדו, תרגום: ש' פרמינגר, תל אביב: ידיעות ספרים.

Heilbrun, C. 1973: Toward a Recognition of Androgyn, New York: Knopf.  

תאור / מקור התמונה:

123RF-58368356 – three gender fluid friends pose and smile

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×