היפר-לוקליות

Hyperlocality

מונח מתחום התרבות הגלובלית: איים של מקומיות המתקיימים בתוך התרבות הגלובלית ומצייתים לנוסחה שיווקית נפוצה ומזוהה.

ההיפר-לוקלי נוטל את תכונת המקומיות ומקצין אותה באופן סטריאוטיפי. דוגמה לכך היא "רחובות הולנדיים" המשווקים כמופת מקומי ברחבי העולם. המקומיות ההולנדית מרוקנת מתוכנה הגיאוגרפי הייחודי והופכת לאייקון סטריאוטיפי שניתן לשתול אותו בכל מקום. דוגמאות נוספות הן שכפול של כפר שוויצרי, בקתה שבדית שהפכה נפוצה בתיירות הכפרית, קניון מסחרי המתכתב עם תרבות הבאוהאוס ו"העיר הלבנה" – תל אביב בשנות השלושים.

ההיפר-לוקלי הוא תבנית שיווקית המשדרת אותנטיות שנותקה משורשיה והפכה לדימוי. הדימוי שהפך לסחורה, כפי שהראה גי דבור בספרו חברת הראווה ([1967] 2001), עבר תהליך של חִפְצוּן ונמכר בכל מקום בעולם. ההיפר-לוקלי הוא אפוא הגלוקלי – צירוף של גלובלי ולוקלי. הוא מציית לאסטרטגיה של הגלובליזציה: שכפול וקישוריות בין מודלים של מציאות מפוענחת עד תום, שתפקידה לייצר אינטימיות מקומית ולהעניק תחושת נוכחות וזיהוי נוח בעולם האנונימי שמסביב (ע"ע מרחב ציבורי (באדריכלות) ; עיר ; עיר (אורבניזם, תרבות אורבנית)).

מקורות

דבור, ג' [1967] 2001: חברת הראווה, תרגום: ד' רז, תל אביב: בבל.

תאור / מקור התמונה:

תצלום: אורן ולדמן

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×