גלוקליות, עולמקומיות

Glocality

השקפה הגורסת כי אחד המאפיינים הבולטים של זמננו הוא שילוב בין שתי מגמות סותרות לכאורה: גלובליות ולוקליות (Axford, 1995). מגמות מנוגדות אלה מופיעות בגרסאות אחרות כגון ביזור ומרכוז (Hall, 1991) או הומוגניות והטרוגניות (Appadurai, 1990).

המונח "גלוקליות" התגבש מתוך ביקורת על מודל הגלובליזציה. הזהות הלאומית המקומית, טוענים המבקרים, ממשיכה להתקיים גם במסגרת התהליך הגלובלי. בכל מקום נוצרת תרבות חדשה, המאמצת את הגלובלי תוך שמירה על הצביון המקומי (Serberny-Mohammadi, 1991). במצב הגלוקלי, המוצר הגלובלי מותאם לצרכים המקומיים, ואילו המוצר המקומי זוכה למגע בינלאומי (Robertson, 1994; Tomlinson, 1999: 195-196).

רעיון הגלוקליות בא לידי ביטוי בהיבטים מעשיים וביקורתיים של תקשורת ההמונים (Strassoldo, 1992). אחת הדוגמאות היא קיומן המקביל של טכנולוגיות תקשורת גלובליות כגון ערוצי הלוויין למיניהם, לצד שגשוגן של רשתות תקשורת בין-אישיות כגון האינטרנט. הגלוקליות באה לידי ביטוי מיוחד באינטרנט, משום שהוא גלובלי לחלוטין ועם זאת נוצרות בו קהיליות וירטואליות על בסיס מקומי, שהנן בעלות מאפיינים לוקליים כמו שפה. נוסף על כך, התבנית הגלובלית הופכת לרכיב מרכזי בתרבות ההמונים המקומית. יצירות המשלבות בין הנוסחה העולמית לבין אשליה של יצירה מקומית זוכות להצלחה רבה. אופרות סבון, קומדיות מצבים, פרסומות ופזמונים מותאמים לדפוסי היצירות הכמו-מקומיות. דוגמה לכך היא אופרת הסבון לגעת באושר (תסריטאי: גל פרידמן) ששודרה בישראל ב-2001. זהו עיבוד מקומי לאופרת סבון ארגנטינאית משנות התשעים בשם אישה קנויה (Mujer comprada). דוגמאות נוספות הן תוכניות מקור ישראליות שנרכשו כפורמטים על ידי ארגוני שידור בעולם והותאמו למנטליות המקומית כמו הסדרות בטיפול (חגי לוי), חטופים (גידי רף) ועוד (ע"ע תוכן). ניתוח התקשורת מוכיח גם הוא כי המשמעות המוענקת לתכנים גלובליים נתונה להשפעה לוקלית: קבוצות אתניות שונות מפרשות מסרים זהים בדרכים שונות (Liebes, 1990) (ע"ע פוליסמיות).

Appadurai, A. 1990: "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", Public Culture, 2 (2), pp. 1-24.

Axford, B. 1995: The Global System: Economics, Politics and Culture, Cambridge: Polity Press.

Hall, S. 1991: "The Local and the Global: Globalization and Ethnicity", in: King, A (ed.), Culture, Globalization and the World System, London: Macmillan, pp. 19-39.

Liebes, T. 1990: The Export of Meaning: Cross-Cultural Readings of 'Dallas', New York: Oxford University Press.

Robertson, R. 1994: "Globlization or Glocalization?", The Journal of International Communication, 1 (1):  33-52.

Sreberny-Mohammadi, A. 1991: "The Global and the Local in International Communication", in: Curran, J. and Gurevitch, M. (eds.), Mass Media and Society, London: Edward Arnold, pp. 118-138.

Strassoldo, R. 1992. "Globalism and Localism: Theoretical Reflections and Some Evidence", in: Milner, Z. (ed.), Globalization and Territorial Identities, Aldershot, UK: Avebury Publishing, pp. 35-59.

Tomlinson, J. 1999: Globalization and Culture, Cambridge: Polity Press.

תאור / מקור התמונה:

Neon signs in Hong Kong

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×