קריאה סימפטומטית

Symptomatic Reading

קריאה פסיכואנליטית של טקסט תיאורטי, שתפקידה לגלות את הלא-מודע האידאולוגי החבוי בו. הפילוסוף המרקסיסטי לואי אלתוסר (Althusser) הציע את התיאוריה במטרה להתחקות אחר הסימפטומים המצביעים על הבעייתיות הפנימית של הטקסט.

הפילוסוף לואי אלתוסר הציע שיטת פענוח טקסטואלית, המבוססת על ההנחה שהטקסט מורכב מרובד גלוי ומרובד לטנטי, סמוי, הקבור מתחת למעטה הגלוי. בדומה לתפקידו של חומר הנפש המודחק בתיאוריה הפרוידיאנית (הלא-מודע), גם החומר הלטנטי שבטקסט מצביע על בעייתיות אידאולוגית שהטקסט מעדיף שלא להתמודד עמה. בעייתיות מודחקת זו פורצת החוצה בדמותם של תסמינים אחרים. בדומה לתפקיד האנליטיקן, גם תפקידו של התיאורטיקן הוא לחשוף את הבעייתיות ולהביאה לידי מודעות (Althusser and Balibar, 1970). הוא עושה זאת באמצעות ניתוח השאלות והתשובות שזוהו בטקסט המקורי ומיפוי ההשמטות וההבלעות של אפשרויות אחרות. לדברי אלתוסר, ניתוח סימפטומטי מעין זה מופיע בספרו של קרל מרקס הקפיטל ([1867] 1947). מרקס חשף כיצד נאלצו כלכלנים קלאסיים כגון אדם סמית ודיוויד ריקרדו לענות על שאלות שלא נשאלו בטקסט שלהם ואשר הוכתבו על-ידי האידאולוגיה שבתוכה פעלו. קריאה סימפטומטית חושפת אפוא את הבעייתיות המוכחשת שבטקסט במטרה לחשוף את הכוחות האידאולוגיים הפועלים בתוכו בסמוי. פייר משריי (Macherey, 1978) וטרי איגלטון (Eagleton, 1976) יישמו והרחיבו את התיאוריות של אלתוסר בחקר הספרות.

אפשר להדגים את הגישה באמצעות קריאה סימפטומטית ברומן אהובת הקצין הצרפתי (ג'ון פאולס, 1978). השיח של המספר חושף את הקווים הסימפטומטיים של התקופה הוויקטוריאנית: הסגידה למדעיות ולפוזיטיביזם, הקרע הבלתי נמנע בין חוק התשוקה לחוק החובה, החשיבה הדטרמיניסטית המשליטה עצמה על עולם האינסטינקטים. צ'רלס, גיבור היצירה, אינו מודע לעיוורון האידאולוגי שהוא שרוי בו. הוא אינו מבין את הכוחות החברתיים, הפסיכולוגיים והפילוסופיים הפועלים עליו והופכים אותו לתסמין של המלנכוליה הוויקטוריאנית. אולם המספר, השוזר בסיפורו סטטיסטיקות וניתוחים פסיכואנליטיים, מרקסיסטיים ואחרים, ניצב בעמדה אירונית מול גיבורו. הפואטיקה של פאולס (Fowles) מאפשרת לספר את התקופה כסיפור סימפטומטי, המתקשה להתייצב מול הדחקותיו ולספק לקורא את הקתרזיס הרגשי והאינטלקטואלי שאליו הוא כה עורג.

 

מקורות

מרקס ק' [1867] 1947: הקפיטל, ספר ראשון: תהליך הייצור של ההון, תרגום: צ' וויסלבסקי, מרחביה: הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר. 

פאולס, ג' 1978: אהובת הקצין הצרפתי, תרגום: א' גור, תל אביב: ספרית פועלים. 

Althusser, L. and Balibar, E. 1970: Reading Capital, trans. B. Brewster, London: New Left Books.

Eagleton, T. 1976: Criticism, and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory, London: New Left Books.

Macherey, P. 1978: A Theory of Literary Production, trans. G. Wall, London: Routledge and Kegan Paul.

 

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

Young Mr. Lincoln, Director: John Ford, 1939

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×