גזע-מעמד-מגדר (ניתוח של -)

Race-Class-Gender Analysis

שיטה של ניתוח טקסטים המבוססת על יחסי הגומלין בין גזע, מעמד ומגדר. יחסי הגומלין בין משתנים אלה מעצבים את המבנה החברתי של הסובייקט. ניתוח זה מופעל על מגוון נושאים, ובהם טקסטים ספרותיים, תרבות פופולרית ואופני שיח פוליטיים וחברתיים. ביקורת משולשת זו באה משלושה כיוונים – לימודי התרבות השחורים (Black Cultural Studies), מרקסיזם ופמיניזם – וכל אחת מהקבוצות מבליטה יסוד אחד הקרוב ללבה.

ההיסטוריה של הניתוח הבינתחומי החלה בשנות השבעים המוקדמות בחוגים של פמיניזם סוציאליסטי, שמתחו ביקורת על המרקסיזם הקלאסי (Barret, 1980; Robinson, 1978). בהמשך, "פמיניסטיות של צבע" (feminists of color) השפיעו על הגדרת השיטה והביאו להצבתה ככלי מחקרי אלטרנטיבי באקדמיה ומחוצה לה (Collins, 1990). אז הופיעה גם ביקורת פמיניסטית שחורה, המצביעה על הקבלה בין גזענות לסקסיזם. ניתוח זה אינו מוגבל כיום רק לפמיניסטיות שחורות מאמריקה, אולם הוא עדיין ניזון מחוגים אלה.

שיטת הניתוח המשולשת ישימה לניתוח התרבות הכללית, שהרי כל פרט ממוקם בתוך היררכיות תרבותיות המושפעות משאלות של גזע מעמד ומגדר. היררכיות אלה מעצימות את הפרט או גורמות לדלדולו. הן יוצרות מערכות מורכבות של העדפה וחוסר שוויון ומפעילות פרקטיקות ממשיות או סמליות של הכלה או הדרה (exclusion). הניתוח המשולש מאפשר להתייחס אל האינדיווידואל באמצעות הזהויות שלו, המקרינות על המשמעות התרבותית של עמדותיו. לדוגמה, יש להניח כי עמדותיו של הזכר ההטרוסקסואל יהיו שונות עד מאוד מעמדותיו של גבר בעל זהות קווירית.

ניתוח בינתחומי זה עדיין נלחם על מקומו הלגיטימי באקדמיה, גם במחלקות המוקדשות ללימודי מגדר או להבדלים בין המינים. יש לראות במתודה זו תרומה חשובה לתחום הכללי יותר של לימודי תרבות, תוך דחייה של אופני ניתוח מהותניים, אוניברסליים, א-פוליטיים וא-היסטוריים. בהקשר זה הניתוח המשולש הוא חלק בלתי נפרד מסדר יום רב-תרבותי, שאינו מנסה רק להבין את מצב הדיכוי ולתארו אלא גם להציע דרכים לשינוי הסטטוס קוו הקיים.

Barret, L. S. 1980: Woman's Depression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis, London: Verso.

Collins, P. H. 1990: Black Feminist Thought, New York: Routledge.

Dill, B. T. and Zinn, M. B. 1990: "Race and Gender: Revisiting Social Relation", Research Paper, 11, Memphis, TN: Center for Research on Women, Memphis State University.

Robinson, L. S. 1978: Sex, Class and Culture, New York: Methuen.

תאור / מקור התמונה:

https://media180winter2015.files.wordpress.com/2015/01/screen-shot-2015-01-12-at-4-46-31-pm.png

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×