קריאה מועדפת

Preferred Reading

קריאה הנשענת על האידאולוגיה ההגמונית, כפי שזו מתגלמת בהנחותיו וברצונותיו הסמויים של המוען. הצורה השכיחה של פענוח טקסטים בתרבות הפופולרית ובתקשורת ההמונים. המונח מזוהה עם עמדתו של חוקר התקשורת ג'ון פיסק (Fiske).

שאלת פתיחותו של הטקסט או סגירותו נוגעת לאופני הקריאה השונים שלו. תהליך הפענוח או הקריאה קשור במבנה הטקסט, וכן במיקומו החברתי של המפענח. הקריאה המועדפת היא "קריאה סגורה", החותרת למשמעות מוגדרת הגלומה בטקסט. קריאה זו נעשית בהתאם לתפיסה הדומיננטית, ההגמונית, הרווחת בתרבות.

ישנם גם אופני קריאה שונים מהקריאה המועדפת: "הקריאה המתווכת" מכירה בלגיטימיות של הקודים הדומיננטיים אך מתאימה את עצמה למצבו החברתי של הקורא (ע"ע פוליסמיות), ואילו "הקריאה האופוזיציונית" מייצרת פענוח רדיקלי הנובע ממערכת משמעויות חלופית וחתרנית (Fiske, 1987: 62-107).

לדידו של חוקר התרבות סטיוארט הול (Hall, 1980), הקריאה המתווכת והקריאה האופוזיציונית שתיהן חלק מן הקריאה המועדפת. לדעתו, הטקסט ההגמוני מטמיע אופני קריאה אחרים, "נגדיים" כביכול, בתוך ההשקפה הטוטלית שהוא מציע. על כן יש לקבל את הקריאות האלטרנטיביות בעירבון מוגבל. הן משקפות, גם אם בעקיפין, את כוונת המוען ואת העדפותיו האידאולוגיות.

Fiske, J. 1987: Television Culture, London and New York: Routledge.

Hall, S. 1980: "Encoding /Decoding", in: Hall, S., Hobson, D., Lowe, A. and Willis, P. (eds.), Culture Media and Language, London: Hutchinson.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

Close-up portrait of female in business suit peeking over the book, isolated on white background

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×