מסקרייד, מסכה

Masquerade

תחפושת. התחזות. איפור. מסכה מטאפורית. אמצעי חתרני המשמש את האישה כנגד חוקי החברה הפטריארכלית, ומיועד להקשות על הסטרוקטורה של המבט הגברי. מונח בעל חשיבות בניתוח מגדרי-פסיכואנליטי של הקולנוע. המופע של הנשיות המוגזמת נועד להגן על האישה מפני נטיותיה הגבריות.

המונח "מסקרייד" מזוהה עם התאורטיקנית והפסיכואנליטיקאית ג'ואן ריבייר (Rivière). ריבייר מניחה כי ביסקסואליות היא תכונה הטבועה בכולנו. לשיטתה, המסקרייד הוא מנגנון הגנה כנגד הזהות הגברית וההזדהויות הנובעות ממנה. מדובר בזהות מגדרית המשמשת את הסובייקט הנשי כמסכה מפני מצב מאיים: האישה עוטה זהות מינית נשית מוקצנת כדי להתרחק מהזהות המינית הגברית. "האישה מאמצת את מסיכת הנשיות כשרצונה להיות 'גבר' והיא חרדה מתוצאותיו של רצון זה" (מאירי, 1997: 14). הנשיות נתפסת אפוא כסוג של התנהגות מתחפשת הבאה להרגיע את החרדות המתעוררות סביב נזילות מגדרית לנוכח התביעה לקטגוריות מובחנות שמשדר הסדר הקיים. האישה בעלת ה"נטיות" ה"גבריות" למדה לשכלל את ביצועיה ה"נשיים" כדי להסתיר את נטיותיה ה"גבריות". מדבריה של ריבייר אפשר להסיק כי בבסיסן של הקטגוריות המיניות המובחנות אין כלל מהות; הזהות המינית של האישה אינה אלא סוג של תחבולה, הבניה הכפופה לסדר החברתי התרבותי (Rivière, [1929] 1966) (ע"ע גבריות/נשיות).

בתחום הקולנוע מעלה סוגיית זהותה המינית של האישה שאלה נוספת, הנוגעת לאופן שבו מזדהה הצופה הקולנועי עם הדמויות המופיעות על המסך. מרי אן דואן (Doane, 1982) גורסת כי בקולנוע הקלאסי השמרני יש לצופה הנשית בעיה, מאחר שאין לה אפשרות להזדהות אלא עם הדמות הגברית המניעה את העלילה. בשעה שהדמות הגברית מהווה מנוף נרטיבי, דמותה של האישה משמשת רק כאובייקט נצפה, כפטיש למבטו של הסובייקט הגברי (ע"ע עונג חזותי). מאחר שהאישה היא האובייקט המועדף של המבט הגברי, אין היא יכולה להיות הסובייקט או הנמען של מסך הקולנוע; אין היא יכולה לייצר מרחק או פער בין הסימן לרפרנט (בינה לבין האובייקט המיוצג על המסך) או לבצע ארגון ידע פטישיסטי או סימבולי – פער שעליו מדברים ברטולד ברכט (Brecht) וכריסטיאן מץ (Metz) כתנאי הכרחי ליצירת מצב של מציצנות (ע"ע מסמן דמיוני). תאוריית המסקרייד מספקת לדואן פתרון לבעיה זו. לדידה, באמצעות ההתחפשות יכולה האישה להפוך מאובייקט לסובייקט; לייצר מרחק בינה לבין המסך תוך אימוץ המיניות של האחר. כך הופכת האישה לגבר, במטרה לחצוץ בינה לבין דימוייה על גבי המסך.

מקורות

מאירי א' 1997: תחבולת ההתחזות הטרנס-ג'נדרית בקולנוע: בין "מסקרייד" הייצוג ל"מסקרייד" הצפייה, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב. 

Doane, M. A. 1982: "Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator", in: Screen, Vol. 23 (Sept/Oct), pp. 78-87.

 

Rivière, J. [1929] 1966: "Womanliness as Masquerade", in: Ruitenbeek, H. M. (ed.), Psychoanalysis and Female Sexuality, New Haven: College and University Press. 

תאור / מקור התמונה:

“womanliness as masquerade” by Joan Riviere

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×