אינטר-

– Inter

תחילית המציינת יחס הדדי בין סובייקטים, אובייקטים או טקסטים. מאפיין מרכזי של התרבות בת-זמננו. ה"אינטר" רומז לקיומו של דיון השוואתי בתחומי דעת ובפרקטיקות אנושיות. כתוצאה מכך, מתעצבת תמונת מציאות מלאה, הטרוגנית ועשירה יותר. בד בבד, זהו דימוי אופנתי המצהיר על חדשנות, מעודכנות וחריגה מגבולות נוקשים.

דיאלוג בין אפשרויות זרות יכול להיות פורה להבהרת קשרי גומלין. הדברים בבדילותם יוצרים תמונת ידע דלה יותר מאשר כאלה המתוארים ביחסי התבנית הכלליים שלהם (ע"ע סינרגיה ; גשטאלט). הבסיס לתפיסה זו הוא ההנחה כי תחומי הידע השונים אינם מנותקים זה מזה וכי ה"שפות" השונות שהם עושים בהן שימוש ניתנות ל"תרגום" באמצעות מערכת שלישית. מערכת זו מתאפיינת בממשק (Interface) הקושר בין העולמות המתוארים. האזורים ה"אינטריים" הם אזורי הדמדומים, האזורים שבהם מתרחש בידע תהליך של מעבר (Passage) מן ההומוגניות, המציינת מודלים קלאסיים ומודרניים, להטרוגניות, המציינת מבנים פוסטמודרניים ורב-תרבותיים (ע"ע היברידיות) (Martin and  Nakayama, 2009 ; Weaver,  2000).

רעיון יחסי הגומלין בין מרכיבים שונים טמון בבסיסן של פרקטיקות שונות, בראשן הבינתחומיות – גישה התומכת בהעשרת הידע באמצעות מפגשים בלתי צפויים בין מערכות, שיטות ותחומי ידע שונים. הבינתחומיות הפכה לגישה מקובלת בעקבות השפעתם הגדלה של לימודי התרבות, הרואים בה דרך להתבוננות במרכיבים ההטרוגניים של התרבות. מונחים לשוניים ומתודולוגיים רבים כוללים את התחילית "אינטר" – כגון אינטרסובייקטיביות – גישה שבבסיסה ההנחה היא כי רק הפנייה אל הזולת מעשירה את הבנתו העצמית של האני; אינטרטקסטואליות – גישה הבוחנת את הטקסט הבודד בזיקתו לטקסטים או למערכות אידאולוגיות אחרות; אינטראקטיביות – יכולת לנהל דיאלוג הדדי בין מערכת מסוימת לצרכניה, לדוגמה – כאשר צרכן המדיה מוזמן לקבוע את תפריט התוכן שהוא מעוניין לצרוך ואף להיות שותף בתוכנית עצמה, כגון בתוכניות ריאליטי למיניהן.

מגמת ה"אינטר-" משתלבת במגמות גובלות הנענות להיגיון דומה. בין השאר יש להזכיר את התחילית פוסט- (כגון פוסט-קולוניאליזם, פוסט-פמיניזם וכדומה) (רם, 2005), ואת התחילית ניאו- (ניאו-ליברליזם, ניאו-מרקסיזם וכדומה). שתי הדוגמאות קרובות לתחילית "אינטר-" משום שכל השלוש מציינות תנועה של חריגה מגבולות מוסכמים, שמשתמעת ממנה ביקורת על שיטות הומוגניות טהורות. בכל המקרים הללו המסר ברור: איננו חיים עוד בעולם שגבולות הידע שלו נוקשים; אנו שרויים בלב לבה של התרחשות אינטלקטואלית הבודקת באופן יצירתי אפשרויות לצירופים חדשים.

מקורות

רם, א' 2005: הזמן של ה'פוסט', לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל, תל אביב: רסלינג. 

Martin, J. and  Nakayama, T. 2009:  Intercultural Communication in Contexts, New York: McGrow-hill. 

Weaver, R. G. 2000:  Culture, Communication and Conflict: Readings in Intercultural Relations, Boston: Pearson Custom Publishing.

תאור / מקור התמונה:

Bigstock-127357196 Two men connect two puzzle pieces. Sunset sky. Concept of business solution, teamwork, solving a problem challenge

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×