סינרגיה

Synergism

מיוונית: סינ-ארגוס, עבודה ביחד. בנצרות – האמונה שהישועה של היחיד מושגת בעזרת שיתוף הפעולה בין הרצון האנושי לבין רוח הקודש. במינוח העכשווי, המושפע מרוח הניו-אייג', הטענה כי ההשפעה המשותפת של חומרים נבדלים (למשל סמים, תרופות) גדולה יותר מהשפעתם בנפרד. טענה דומה גורסת כי במקרים מסוימים השלם גדול מסכום מרכיביו. בני אדם, למשל, המונעים על-ידי אינטרסים וצרכים שונים, יכולים לצאת נשכרים באופן לא מודע מחיבור הכוחות והאנרגיות שלהם.

המונח "סינרגיה" רווח בתחומים שונים: ביולוגיה, קיברנטיקה, פסיכולוגיה חברתית וארגונית ועוד. הוא קשור לתיאוריה של הגשטאלט מצד אחד ולגישה הבינתחומית מצד שני. ההנחה היא כי שיתוף פעולה בין תחומי דעת שונים, או בין חלקים נבדלים באותו תחום, עשוי להניב תוצאה פורייה יותר מן התרומה של כל מרכיב בנפרד, שכן כל אחד מן המרכיבים יוצא נשכר מן המפגש עם המרכיבים האחרים.

בדומה לתפיסות עולם קרובות כגון הוליזם, גם הסינרגיה היא חלק מן "הדת הפופולרית" של הניו אייג'. זו האמונה כי ניתן להגיע להרמוניה פנימית ולשלמות שאינן מושגות באמצעות גישה בדלנית המבליטה את הייחודיות של השקפת עולם זו או אחרת. ה"מוזיקה" הבוקעת ממונחים אלה היא המוזיקה של הגאולה הנצפית בקצה הדרך בעקבות המפגש בין האלמנטים הנבדלים. המונח, הרווח בתרבות הפופולרית, קושר אפוא בין הגאולה במשמעותה הנוצרית לבין השימושים ה"רוחניים" האופטימיים שמייחס לו הניו-אייג'.

Covey, S. 2000: Synergy: Connecting to the Power of Cooperation, Franklin Covey. 

תאור / מקור התמונה:

https://www.research.vt.edu/resmag/2008winter/floodpix04.html

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×