הופעה/היעלמות

Appearance/Disappearance

תבנית המזוהה עם הפילוסוף הצרפתי פול ויריליו (Virilio). לטענתו, היחס המשמעותי שנחשף במודרניות איננו בין התופעה (seeing) לבין המציאות (being), אלא בין ההופעה להיעלמות. האצה במהירות מעלימה את המרחב המסורתי ומייצרת תחתיו מרחב וירטואלי, המבוסס בעיקרו על בו-זמניות.

לטענת פול ויריליו, המודרניות אינה מוגדרת על-ידי קריאה של המרחב, אלא על-ידי ניהול הזמן. בספרו Speed and Politics הוא גורס כי העיר מבוססת על זמן: האצת המהירות מביאה לשינוי בנקודת התצפית על המרחב. ההון החדש אינו המרחב – העיר המונחת במקום מסוים, בצומת דרכים ידוע – אלא הזמן והמהירות. העיר מתגלה בכל פעם מחדש (ע"ע גודל); היא מייצרת תפיסה שאינה קשורה לממד גיאוגרפי נתון, אלא נובעת, כפי שגרס פוקו (Foucault), מיחסי הגומלין בין כוח לטכנולוגיות של התבוננות (ע"ע פנאופטיקון) (Virilio and Camiler, 1989): מה שניתן לצפייה ניתן גם להרס ולהעלמה. האסתטיקה החדשה מבליטה את היחס בין הופעה להיעלמות, ומחליפה את היחס הישן בין התופעה לבין המציאות, שהוגדרה במונחים יציבים ומהותניים.

אסתטיקה של היעלמות, שהורתה בהאצת המהירות במרחב העירוני, מקרינה גם על המרחב הווירטואלי, מרחב הרשת. שם מואצת המהירות בצורה רדיקלית ונשלטת בידי זמן מיידי (זמן אמת) המבטל את המרחק הביקורתי הישן. הסימולטניות שנוצרת מעצבת יחסים חברתיים אחרים; היא הורסת את היחס בין האדם לגופו ומארגנת מחדש את אופן הקריאה של המרחב/זמן. נוצרת מציאות נעלמה במרחב בלתי מזוהה של בו-זמניות. מציאות זו, המתקיימת במרחב הדיגיטלי, מגדירה מחדש את הסובייקט הצופה בה והנזקק לשירותיה. היא מעצבת אותו בצלמה. האסתטיקה של ההיעלמות יוצרת אפוא מרחב/זמן חדש, שהוא בעת ובעונה אחת מוחשי, חלק בלתי נפרד מחייהם של בני האדם, אך דמיוני ופנטסטי בה בעת (ע"ע און ליין).

Virilio, P. 1986: Speed and Politics, New York: Semiotext(e).

Virilio, P. and Camiler, P. 1989: War and Cinema: The Logistics of Perception, London: Verso.

תאור / מקור התמונה:

Jananne Al-Ani PRODUCTION STILL
SHADOW SITES II
ACAP 2011
COURTESY THE ARTIST
PHOTOGRAPHY ADRIAN WARREN

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×