סופלמנטריות, הוספה, השלמה, תחליף

Supplermentarity

מונח מרכזי בהגותו המוקדמת של הפילוסוף ז'ק דרידה (Derrida), המציין את התהליך הפרדוקסלי של יצירת משמעות בשפה. המילה supplement משתמעת לשתי פנים, שאין ביניהן ניגוד מוחלט. מצד אחד היא מציינת השלמה (הוספה של משהו במטרה ליצור את השלם), ומצד אחר היא מציינת הוספה (על השלם). פירוש נוסף של supplement הוא תחליף. המונח מציין אפוא את התהליך הלא בטוח של יצירת משמעות באמצעות הסימן הלשוני. הסימן מתפרק לאוסף של הבדלים, דיפראנסים, שאינם יוצרים ביניהם זהות או ניגוד. רצף ההבדלים מכונן את המשמעות המוספת של הטקסט.

המשמעות הופכת לרצף דינמי, למשחק (Jeu בלשונו של דרידה) של משמעויות, ללשון של ריבוי (Deleuze, 1993). המשחק משמש לדרידה אנלוגיה לתיאור המצב הסופלמנטרי: ה"מרכז" של המשחק, מטרתו ותוצאתו נמצאים מחוץ למשחק ובו בזמן גם בתוכו. הפעילות המשחקית מייצגת את רעיון אי-המוגדרות, המצוי בכל שיח. מחד גיסא המצב הסופלמנטרי הוא פעילות מובנית המוגדרת על-ידי חוקי המשחק ונותנת ביטוי למגמות הלוגיות של הטקסט; מאידך גיסא פעילות לוגוצנטרית זו, המעמידה את המשמעות הלוגית במרכז, דוחקת את המשחק החופשי של המסמנים אל השוליים, ומציבה אותו כאירוע אקראי התלוי במזל (chance). הפעילות הסופלמנטרית יוצרת אפוא תהליך של פירוק המרכז, פירוק המשמעות הקבועה של השיח.

בספרו  Of Grammatology מנתח דרידה (Derrida, [1967] 1976) טקסטים של קלוד לוי-שטראוס (Lévi-Strauss) ושל ז'ן ז'ק רוסו (Rousseau) (וידויים) במושגים של סופלמנטריות. שני ההוגים הקדישו מאמץ רב כדי להתגבר על החרדה הנובעת מאובדנו האפשרי של המקור. הסופלמנטריות לובשת צורה של נוסטלגיה לנוכחות המלאה של המקור האבוד (ע"ע מטאפיזיקה של נוכחות). פעילות סופלמנטרית זו היא נוסטלגית, משום שהיא עוסקת בניסיון להשלים/להוסיף/למצוא תחליף לחֶסֶר הטבעי באמצעות הבלטת יתר של משחק המסמנים על חשבון קיומו הבלתי ודאי של המסומן.

המושגים היוצרים את הסופלמנטריות – השלמה, הוספה, מילוי, תחליף (substitution) – מעידים על אופיו הלא בטוח של הטקסט (שהיה במקורו ביטוי של השתוקקות לנוכחות ולמשמעות מלאה וסופית). התשוקה הבלתי אפשרית הופכת כעת למערכת של תחליפים, לרצף של הבדלים (Derrida, 1978). ההבדל, הדיפראנס (במשמעות שמעניק לו דרידה) הופך אז למעין מקור סהרורי: פרודיה כאובה על התחלה בלתי קיימת או על יעד בלתי מוגשם.

Deleuze, G. 1993: “What is Multiplicity,” in: Boundas, C.V. (ed.), The Deleuze Reader, New York: Columbia University Press.

Derrida, J. [1967] 1976: Of Grammatology, trans. G. C. Spivak, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

— 1978: Writing and Difference, trans. A. Bass, Chicago: Chicago University Press.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

source: https://edl.ecml.at/

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×