סאונדבייט

Soundbite

"ניסוח 'אינסטנט' של הטיעונים, שככל שהם פשטניים, חד משמעיים ופרובוקטיביים, כן רב הסיכוי שיושמעו וימוחזרו בתקשורת"

תמר ליבס, "Talk Show: המרחב הציבורי החדש", עמ' 148.

"נגיסת מלל": יחידת מידע מילולית בסיסית בעידן הטלוויזיה. מונח טכני בתחום הריאיון ועריכת הכתבה הטלוויזיונית; מונח ביקורתי ביחס לדפוסי התנהגות פוליטיים בעידן הטלוויזיה. "פוליטיקת הסאונדבייט" הוא כינוי לפוליטיקה טלוויזיונית המורכבת מסיסמאות קצרות וקליטות ומאמרות כנף מול המצלמה, שנועדו להרשים את הצופה.

הסאונדבייט הוא כינוי לקטע קצר מדברי מרואיין או דובר שהכתב משלב בכתבתו. "הסאונדבייטס (או האינסרטים) יהיו קצרים, תכליתיים ואם אפשר אישיים ומאפיינים את הדובר או המרואיין" (יבין, 1993). השימוש בסאונדבייט מממש את הרעיון כי הטלוויזיה היא מדיום של דימוי ורגש, קצב ומהירות, יותר משהיא מדיום המתמקד בתכנים ובמסרים מורכבים. תפיסה זו מקרינה מהשפעתה גם על השיח הרדיופוני, שגם בו שכיח השימוש בסאונדבייט.

בעידן של טלפוליטיקה (פוליטיקה טלוויזיונית) הפך הסאונדבייט לגורם מרכזי בעיצוב השיח הציבורי. פוליטיקת הסאונדבייט (Soundbite Politics) היא כינוי ביקורתי למדיניות "שכולה אמרות כנף וסיסמאות קצרות שהפוליטיקאי זורק לעבר המצלמות, ולא ויכוח פוליטי בעל תוכן" (יבין, 1993). מדיניות זו היא תוצר הכניעה לכוחה של הטלוויזיה בזירה הפוליטית. כדי להיכנס למהדורת החדשות, ובעצם כדי לשרוד בתודעת הציבור, חייב הפוליטיקאי לספק אמירה קצרה וקולעת. תמר ליבס (1997) גורסת כי טווח "זמן החסד" של הפוליטיקאי הולך ומתקצר. מנקודת מבטו של האחרון, יתרונו של הסאונדבייט הוא שאי-אפשר לעורכו. מנקודת מבט ציבורית, הסאונדבייט מגביר את אמינותם של דברי הפוליטיקאים בעיני הצופים ומנטרל את חשיבתם הביקורתית.

כנגד ביקורת זו אפשר לטעון כי אין לבקש מהטלוויזיה להיות מה שאינה ואחר-כך לקונן על התוצאה. הטלוויזיה מחויבת רק לצורה בסיסית אחת: הבידור. הסאונדבייטים משתלבים היטב בשיח התאטרלי והקליפי הרווח. במקום לקונן על השיח הטלוויזיוני ה"נמוך" אפשר להציע חינוך לצפייה ביקורתית, שתמקם גם את הצופה בתוך ה"פינג-פונג" האינטלקטואלי של הסאונדבייט, תוך הגדרה מחדש של חוקי המשחק (ע"ע ריאיון).

 

מקורות

יבין, ח' 1993: כתב טלוויזיה: מבוא לעיתונאות אלקטרונית, תל אביב: דביר.

ליבס, ת' 1997: "Talk Show: המרחב הציבורי החדש", בתוך: כספי, ד' (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ' 152-141.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

Media interview with VIP
person, color image
bigstock-146039375

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×