אתר

Site

(1) מקום ספציפי המיועד למטרה מוגדרת, כגון אתר היסטורי, אתר סקי, אתר צבאי; (2) מקום מוגבל במרחב, הניתן לאיתור ולזיהוי באינטרנט. אוסף של דפים שמופיעים בכתובת מסוימת, שנוגעים לאותו נושא או שנכתבו לאותה מטרה.

השוואה בין המונח אתר למושג מקום מבליטה את הממד המגביל של הראשון מול הממד המרחיב של האחרון. המקום הוא בעל תוכן סימבולי רחב, והוא טעון קונוטציות פילוסופיות ורגשיות עמוקות. למקום יש קונוטציות של הגשמה ושלמות: להגיע למקום פירושו להגיע למיצוי מסוים (במרחב או בזמן). מנגד, להגיע לאתר פירושו להגיע למיצוי מוגבל וידוע מראש, להגיע לכתובת מסוימת. כך הדבר לגבי אתרים ממשיים (האתר נמצא בנקודת ציון מוגדרת על המפה), וכך הדבר גם לגבי אתרים "וירטואליים" באינטרנט.

האתרים הוירטואליים מייצגים את תהליך המזעור שעובר המידע: טכנולוגיות המחשב מאפשרות גם למי שאין בקרבתו ספרייה להגיע אל מאגרי מידע מרשימים של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. האתר הופך אפוא לסביבה, למרחב זעיר שבו נדחס מידע וממנו הוא זורם בקישוריות מסועפת לאחרים אחרים. במקביל מתבצע גם הליך של מזעור והשטחה של הזמן: אתרי המידע מכווצים את הזמן ומציגים למשתמש מידע עכשווי או היסטורי. בנוסף, מתפקדים האתרים הווירטואלים כנקודת מפגש בין אנשים או בין קהילות שיח שונות. מפגש זה טורף את הקלפים של זמן/מרחב אחדותיים: הוא מאפשר חצייה של גבולות פיזיים וגיאוגרפיים ומעבר בין זמני שימוש שונים. כך הופך האתר למרחב סמלי שבו ניתן להפגיש בין צרכים אנושיים מגוונים: האתר פותח עצמו אל המשתמשים ומאפשר יצירה מחדש של תכניו; הוא הופך למקום שבו משתנים כל העת פניה של הרשת.

מקורות

בן דב, י' 1998: "דימוי הרשת: אורגני מכני ודיגיטלי", קמרה אובסקורה, 7, יולי 1998, עמ' 27-26.

Aug'e, M. 1990: Nonplaces, Introduction to the Anthropology of Supermodernity, trans. J. Howe, New York & London: Verso.

Porter, D. (ed.) 1996: Internet Culture, New York, London: Routledge.

תאור / מקור התמונה:

news tourist website

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×