פניקה מוסרית

Moral Panic

פניקה תקשורתית הנסובה על אדם, קבוצה, רעיון או פעילות שקיומם נתפס כאיום על מערכת הערכים המקובלת ועל הסדר החברתי. פולחן יומיומי שכיח בעידן של רטוריקה רוויה שעיקרה "הצפה" תקשורתית הממוקדת בבעיה חברתית. טיפול יתר תקשורתי בממד המאיים וה"סוטה" של המציאות, במטרה לעצב סדר יום ציבורי.

את המושג "פניקה מוסרית" טבע הסוציולוג סטנלי כהן (Cohen, 1972). מדובר במהלך בן ארבעה שלבים. בתחילה בוחרת המדיה, משיקוליה, לסקר התרחשות מסוימת באופן דרמטי. בהמשך מוארכת תוחלת החיים של הידיעה, וזאת על-ידי זימון מומחים הקושרים את האירוע לאווירה של כאוס מוסרי ושל סטייה מערכים מוסכמים (Goode and Ben-Yehuda, 1994). בתוך כך מסומן "אויב" כלשהו שחיסולו מהווה תנאי להשבת הסדר המוסרי על כנו. התהליך מתעצם עם כניסתם של פוליטיקאים לזירה. אלה ממהרים להציע שינויי חקיקה מהירים האמורים לבלום את ההידרדרות המוסרית. בעקבות זאת מתחזקת תחושת הלכידות הציבורית וגובר האמון באמצעי התקשורת ובשיטה הדמוקרטית. דרמטיזציה של הקונפליקט, עד כדי קתרזיס קולקטיבי, מובילה לפיוס ולחיזוק הערכים המקובלים.

את הפניקה המוסרית ניתן לראות כאמצעי שכנוע מתוחכם הפועל בלב האידאולוגיה השלטת. זהו ריטואל תקשורתי המאפשר, בשם המלחמה באויב מזוהה ומוסכם, את המשך פעולתם של כוחות דכאניים מאחורי הקלעים: ה"אויב" לעולם לא יזוהה עם בעלי עניין שבהם תלויה המדיה.

מנקודת מבט אחרת ניתן לומר כי הפניקה המוסרית משקפת תמיד את האידאולוגיה השמרנית ואת הקונצנזוס המקובל שבשמם מדברת המדיה. יוצא אפוא כי פניקה זו מאפשרת לאמצעי התקשורת להכתיב את סדר היום הציבורי. בפועל, התקשורת מחזקת את הכוחות השמרניים תוך יצירת רושם מוטעה של נועזות הרואית ומלחמה חסרת פשרות במצבים של חריגות חברתית.

הפניקה המוסרית מסמנת בעיקרו של דבר את הקונצנזוס. מטרתה לשמר את העולם האידאולוגי והסימבולי הקיים באמצעות יצירת מצג של תיקון מהיר וסנסציוני שלו. תהליך זה אינו מטפל באופן מעמיק בחוליי החברה אלא עושה בהם שימוש למטרות שמשרתות את המדיה: המדיה שואפת ללכוד את תשומת הלב הציבורית באמצעות תיאורים אגרסיביים, מעוררי חרדה (ע"ע טרור), המתורגמים לעלייה באחוזי הצפייה (ע"ע רייטינג) (Furedi, 1994).

Cohen, S. 1972: Folk Devils and Moral Panics, London: MacGibbon and Kee.

Furedi, F. 1994: "A Plague of Moral Panics?", Living Marxism, 73 (November).

Goode, E. and Ben-Yehuda, N. 1994: Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Oxford: Blackwell.

McRobbie, A. 1994: "The Moral Panic in the Age of Postmodern Mass Media", in: Postmodernism, and Popular Culture, London, New York: Routledge, pp. 198-219.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

שרת התרבות מירי רגב, פתח תקווה 2/2016.
צילום: תומר נויברג

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×