מפנה לשוני

Linguistic Turn

"גבולות שפתי משמעם גבולות עולמי".

לודוויג ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות, עמ' 63.

המונח "מפנה לשוני" קשור באותן גישות בפילוסופיה המערבית הטוענות כי השפה או השיח קובעים את אופני החקירה הפילוסופית בשאלת האמת; הטענה היא כי גבולות "האמת" הם גבולות השפה שמתארת אותה. נציג בולט של "המפנה הלשוני" הוא הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין (Wittgenstein). ספרו חקירות פילוסופיות (1953) הוא דוגמה מובהקת לגישה זו. נציג אחר המזוהה עם הגישה הוא הפילוסוף ריצ'רד רורטי (Rorty), שערך קובץ מסות שכותרתו המפנה הלשוני.

הגישות הפילוסופיות המזוהות עם טענת המפנה הלשוני גורסות כי כל חקירה על טבע המציאות עוברת דרך הפריזמה של הלשון: לא ניתן לדבר על עולם הדברים מבלי להתעכב תחילה על עולם הסימנים של השפה. לשפה חיים משלה. היא עורכת הסכמים גלויים וסמויים עם משתמשיה; מסורות ומוסכמות משפיעות על הפרשנות של הדברים הנאמרים. המסורת הפילוסופית המערבית נטתה לדבר על בעיות לשוניות כאילו היו בעיות פילוסופיות מטאפיזיות ונצחיות. ואולם עלינו להכיר בעובדה – כך הטענה – כי בינינו לבין הניסיון עומד "כלוב הברזל" של השפה, על סמטאותיה, פרווריה, ודייריה. לחומרים לשוניים אלה, היוצרים פרשנות מסוימת של העולם, קורא ויטגנשטיין בשם משחקי לשון (ויטגנשטיין, [1953] 1994).

כבר ביצירה מוקדמת שלו, מאמר לוגי-פילוסופי ([1921] 1994), מנסח ויטגנשטיין עיקרון בסיסי זה באומרו: "גבולות לשוני הם גבולות עולמי". הד לדברים אלה נמצא במטבע הלשון המפורסם של דרידה: "אין דבר שהוא מחוץ לטקסט" (Derrida, [1967] 1976). פירושו של דבר כי העולם קיים, מראש ובדיעבד, קודם כול כטקסט, כלומר כמבנה לשוני. העולם והשפה המתארת אותו אינם ניתנים להפרדה. המונח זכה לפופולריות בעקבות אוסף המסות הפילוסופיות שערך ריצ'רד רורטי בשנות השישים תחת הכותרת המפנה הלשוני (Rorty, 1967) (ע"ע משמעות ; פרגמטיקה ; שיח).

מקורות

ויטגנשטיין, ל' [1921] 1994: מאמר לוגי-פילוסופי, תרגום: ע' צמח, תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

— [1953] 1994: חקירות פילוסופיות, תרגום: ע' אולמן-מרגלית, ירושלים: מאגנס.

Derrida, J. [1967] 1976: Of Grammatology, trans. C. C. Spivak, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Rorty, R. (ed.): 1967: The Linguistic Turn, Recent Essays in Philosophical Method, Chicago: Chicago University Press.

תאור / מקור התמונה:

source: https://tr.freetik.com/gulen-yuz-komik-kayalar/

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×