מזרק (תיאוריית ה-)

Hypodermic Needle Theory

כינוי לגישה המייחסת לאמצעי תקשורת ההמונים השפעה חזקה על קהליהם. אמצעי התקשורת משולים למעין מזרק, המחדיר את מסריו היישר לתוך מוחו של הפרט. האחרון נתפס כישות גרעינית ופסיבית. המסר התקשורתי, מנגד, נתפס כנוכחות כוחנית, בלתי נמנעת.

תאוריית המזרק קשורה להתפשטות אמצעי תקשורת ההמונים, ובייחוד הטלוויזיה, החל משנות הארבעים של המאה ה-20. החשש מפני פלישת התקשורת אל החיים הפרטיים, וכן השימוש הגובר באמצעי התקשורת כמכשירי תעמולה בידיהם של משטרים שונים, תרמו לאמונה הרווחת בדבר עוצמתה של התקשורת והשפעתה הכול יכולה.

אף שהתפיסה הפופולרית עדיין מייחסת השפעה מאגית לאמצעי התקשורת, הרי שברבות השנים הועם כוחה של גישה זו. תאוריות נגדיות כגון תאוריית הזרימה הדו-שלבית ותאוריית השימושים והסיפוקים ביקרו את הממד הדטרמיניסטי של הגישה והציעו להעניק לנמען ולקודים התרבותיים שהוא מעוגן בהם תפקיד אקטיבי בפענוח המסר התקשורתי (ע"ע פוליסמיות).

 

מקורות

כספי, ד' 1993: תקשורת המונים, כרך א', תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 15-12. 

רועה, י' 1994: אחרת על תקשורת, שבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונות, אבן יהודה: רכס, עמ' 96.  

Lasswell, H. D. 1948: "The Structure and Function of Communication in Society", in: Bryson, L. (ed.), The Communication of Ideas, New York: Harper.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

Source: Banksy

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×