מבט וירטואלי

Virtual Gaze

תבנית של התבוננות שאותה הפנים צרכן המדיה בעקבות ההתנסות בחוויית המסך בתרבות העכשווית. מבט זה יוצר הבניה של המציאות ומהווה סוכן מוקצן של הפנטזיה שלה; קיומו הבדוי, שהפך לחלק מן הריאליזם של היומיום, משמש אמצעי מרכזי לפענוח המציאות. המבט הווירטואלי הופך לעיקרון מתווך המייצר את הניסיון ואת הזיכרון החזותיים.

המציאות הפופולרית, המציאות של חיי היומיום, מעוצבת מלכתחילה באמצעות סדרה של מסכים: מסך הטלוויזיה, מסך המחשב, ה"מסך" של חלון הראווה בקניון, מסך הבקרה. המציאות החזותית מאורגנת מראש במתכונת של מסך החשוף למבט הסינמטוגרפי של המתבונן/הצרכן/המשוטט. התכונה המאפיינת את המבט הזה היא תכונת השלטוט והשיטוט, האלטרנציה וה"גלישה". עמדה זו, שאותה מפנים, למשל, צרכן האינטרנט, עוברת תהליך של נטורליזציה ומשמשת אותו כנקודת תצפית מקודדת מראש כאשר הוא בא במגע עם מציאות של חלל ממשי (Friedberg, 1993).

תכונה אחרת שמאפיינת את מבטו הווירטואלי של המשוטט היא ההתמקדות בקסם המתעתע של המראה. קסם זה מקורו בזיקה שבין כינון הסובייקטיביות לבין הזרות של השתקפותה המסכית הקפואה – הסובייקט מזהה את קיומו רק כהשתקפות (בדויה) על המסך. בכך הוא מכונן את עצמו כאחר. מבחינתו, המציאות אינה נקלטת במישרין, אלא באמצעות מתכונת אסתטית – דימוי שעבר תהליך של ארוטיזציה וייצוג קודם. לאחר שהוצפנה, הופכת המציאות ל"מקום הארוטי", המקום שבו מסתתרות הסחורות הנחשקות. כעת היא "מוכנה" להתמכר למבטו הווירטואלי של הצרכן (ע"ע שלב המראה ; כלכלה ליבידינלית).

המבט הווירטואלי, שמקורו בעולם "הבלתי ממשי" של האפשרויות הדיגיטליות, הופך לקוד הזוי, אך הכרחי, לקליטה של מציאויות חדשות. מבט זה, שאליו אנו נשאבים, קורא לנו מכל אתר של התרבות הפופולרית; הוא משמש תנאי יסוד לעונג המסופק למתבונן: דין אחד לקניון השכונתי ולאינטרנט הביתי. זיקה חדשה נוצרת בין שקיפותו של המבט-מסך לבין אטימותו כמסכה המערערת על שיפוטים חד-משמעיים. הן במרחב הפיזי והן במרחב הדיגיטלי משתקפת מציאות חזותית דומה: המצלמה חודרת את החלל המפולש של התמונה הקרֵבָה במהירות לקראת הצופה במרחב של המחשב, אך "מצלמה" דומה משמשת גם את מבטו "הפיזי" של המבקר, המצלם את החלל השקוף, הפתוח לאין קץ, של הקניון. העולם הדיגיטלי והמציאותי משחקים ביניהם משחק של מחבואים (Ruedenberg, Danet and ,Rosenbaum-Tamari, 1995) (ע"ע תרבות ותקשורת חזותית).

 

Friedberg, A. 1993: Windows Shopping, Cinema and the Postmodern, Berkeley, CA: University of California Press.

Ruedenberg, L., Danet, B. and Rosenbaum-Tamari, Y. 1995: "Virtual Virtuosos, Play and Performance at the Computer Keyboard", Electronic Journal of Communication, 5 (4), pp 7-23.

 

  

תאור / מקור התמונה:

Photo: Robert Caplin

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×