ריזום

Rhizome

מונח המזוהה עם הפילוסופיה הפוסט-סטרוקטורלית של ז'יל דלז (Deleuze) ופליקס גואטרי (Guattari). מקור השם בעולם הביולוגיה. הריזום הוא קנה שורש, גבעול שנמצא מתחת לאדמה ומשמש להתרבות ולאגירת מזון. מטאפורה זו משמשת לתיאור צורת חשיבה לא-ליניארית המבטאת מקריות ואי-סדירות. החשיבה הריזומטית מנוגדת לזו של "העץ בעל השורשים". העץ מסמן סיבתיות לוגית, סדר וסמכות. הריזום, לעומתו, מבטא מצב של חופש, המבוסס על ספונטניות ועל יצירתיות בלתי קבועה. זהו מודל חלופי לאורח החשיבה הרציונלי הרווח בתרבות המערבית.

לריזום ארבעה מאפיינים:

  1. קישוריות הטרוגנית ואנטי-היררכית. זו מנוגדת לקישוריות לוגית וליניארית המאפיינת את המטאפורה הרציונלית: "העץ בעל השורשים".
  2. ריבוי. הריבוי לעולם אינו יכול להפוך לאחד, לדבר הסגור בתוך עצמו. הריזום הוא מטאפורה של המישור השטוח; אין בו עומק; הריזום תמיד נמצא ב"אמצע" (באמצע המישור, במקום שאינו הסוף ואף אינו ההתחלה) (ע"ע אלף).
  3. הריזום אינו מערכת מסמנת. זוהי מערכת הבנויה ממקטעים שאינם מצטרפים לכדי סימן. מערכת זו אינה משרתת את הלוגיקה הסימבולית של המערב. הריזום הוא קודם כול גוף; נוכחות ממשית של "התהליך באמצע הדרך".
  4. הריזום אינו יכול להצטרף לכדי מבנה סטרוקטורלי או מערך גנטי. אין בו בסיס (בגרמנית – Grund).

כתופעה תרבותית הריזום הוא מאפיין בולט של החשיבה הפוסטמודרנית והטכנולוגיות האופייניות לה כגון האינטרנט. הרשת היא א-ליניארית, בלתי היררכית ומאורגנת באופן רופף. היא מאפשרת קישוריות רוויה מכל נקודה אל כל נקודה אחרת, בלי שהקישור יעבור דרך תחנת מיתוג מרכזית הקובעת את הפרופורציה ואת ההיררכיה של התקשורת. בדומה לריזום, גם האינטרנט מציע מודל שטח: זוהי המטאפורה של אלף מישורים העולה בספרם של דלז וגואטרי (Deleuze and Guattari, [1980] 1988: 3-25; Deleuze, 1993) (ע"ע ריבוי). מודל זה אמור להחליף את מודל העומק הבינארי המאפיין את אורח החשיבה המודרני. לפנינו עולם ללא מרכז ברור, ללא מבנה היוצר ניגוד בין התחלה לסוף. הריזום מעדיף בבירור ארגון חופשי וקונטינגנטי (אפשרי, אך לא מחייב), המתבטא במושג הרשת (ע"ע זוןפוסט-סטרוקטורליזם).

מקורות

אזולאי, א' ואופיר, ע' 2000: "אנו לא שואלים 'מה זה אומר' אלא 'איך זה פועל': הקדמה לאלף מֵישָרים", תיאוריה וביקורת, 17, עמ' 123–131.

דלז, ז' וגואטרי, פ' 2000: "אלף מֵישָרים, סעיף XIV: מערכת אקסיומטית והמצב העכשווי", תיאוריה וביקורת, 17, עמ' 144-132.

Deleuze, G. 1993: "Rhizome Versus Trees", in: Boundas, C. V. (ed.), The Deleuze Reader, New York: Columbia University Press.

Deleuze, G. and Guattari, F. [1980] 1988: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans. B. Massumi, Minneapolis: Minnesota University Press, pp. 3-25.

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×