פגאניזם

Paganism

למציאות שבה אנו נתבעים לערוך שיפוטים ללא קריטריונים מנחים קורא הפילוסוף ז'ן פרנסואה ליוטאר (Lyotard) בשם "פגאניזם". מטאפורה זו נועדה לציין מציאות המאופיינת בריבוי "אֵלים" (ריבוי אמונות). בעידן הפוסטמודרני אנו נותרים ללא תיאוריה אוניברסלית של אמת. בלא שיהא בידינו עיקרון שיפוט אוניברסלי, אנו מתקדמים רק באמצעות יצירת שיפוטים מקומיים, המתייחסים למקרים מבודדים שנדונים לגופם. ליוטאר מוצא תקדים לתפיסה זו כבר באתיקה של אריסטו, שבו הוא רואה דמות מרכזית הקשורה בתפיסה הפגאנית של המציאות. בנוסף, המונח נקשר למגמות רווחות של העידן החדש: בהקשר זה הוא מתאר "אדם נטול דת" המאמין באלים (אלות) של העידן הפגאני, הטרום-יהודי-נוצרי-מוסלמי.

הפילוסופיה הפגאנית, במינוח שטבע ליוטאר, מתנגדת להסברים מטאפיזיים כוללים. היא דוחה את סיפורי-העל, המטא-נרטיבים, כבסיס להבנת ההיסטוריה, המדע או האמנות (Lyotard, 1985). חברה פגאנית מנסה לבחון את הפעילות הפוליטית ברמה של אמונות, של מקרים פרטיים ודיפרנציאליים, שכל אחד מהם מונחה על-ידי קריטריון שונה לפעילות. הפעילות, או הביצוע, תובעים מן המתנסה ציות לכללים משתנים שאותם מכנה ליוטאר בשם משחקים. אלה נתפסים כערכים יחסיים ראויים להערכה. ספרו Just Gaming (משחקי צדק) מנסח את כפל פניה של האמירה: הצדק בימינו איננו יכול להיגזר מתיאוריות מהותניות ואוניברסליות, אלא מסדרה משתנה של ביצועים ומחוות, משחקי לשון במובן הוויטגנשטייני – שהקריטריון לנכונותם הוא פרגמטי בלבד. קריטריונים אוניברסליים קשוחים מתחלפים בקריטריונים "רכים" ואסתטיים. הנטייה להכללה (השאיפה אל האוניברסלי) מתחלפת בנטייה לריבוי פוליטי ואסתטי. אלה מייצרים מסגרת חדשה של חשיבה ופעילות: "חברה פגאנית", אומר ליוטאר, תהיה חברה צודקת ומשחקת כאחת. היא תתבסס על גישה פטאליסטית, תבליט ריבוי ותחתור תחת האמת המוחלטת שמייצגות הדתות המונותיאיסטיות המסורתיות (לרבות "דת הקִדמה" של הנאורות החילונית) (אופיר, 2002) (ע"ע דיפרנד ; אינקומנסורביליות).

מקורות

אופיר, ע' 2002: לשון הרע, תל אביב: עם עובד.

ליוטאר, ז"פ [1979] 1999: "שתי שיחות מתוך בצדק", תרגום: א' אזולאי, בתוך: המצב הפוסטמודרני, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 105-79.

 

 

Lyotard, J. F. and Thebaud, J. L. 1985: Just Gaming, trans. W. Godzich, Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

 

תאור / מקור התמונה:

The burning man, from the Burning Man Festival
unknown photographer

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×