לוגיקה רב-ערכית

Fuzzy Logic

לוגיקה "לא בטוחה", עמומה (vague). מונח שהוצעעל-ידי הלוגיקן הפולני יאן לוקסייביץ (Lukasiewicz) בעקבות עקרון אי-הוודאות של ורנר הייזנברג(Heisenberg). הלוגיקה הרב-ערכית נשענת על ההכרהאי-אפשר למדוד בעת ובעונה אחת הן את מקומו של האלקטרון והן את מהירותו: ככל שמהירותו נרשמת בדיוק רב יותר, כך הופך מקומו למעורפל ולא ודאי. הלוגיקה הרב-ערכית גורסת שהעולם אינו מדויק ואינו מסווג בצורות שהידע המסורתי שואף להציג. לוגיקה זו מנוגדת ללוגיקה הבינארית – לוגיקה של שחור/לבן – ששלטה שליטה בלעדית במדע ובפילוסופיה בתקופה הקלאסית ובתקופה המודרנית.

בלוגיקה הבינארית מושלים חוקי אריסטו ובייחוד חוק הזהות וחוק "השלישי הנמנע". על-פי חוק הזהות, כל דבר זהה תמיד לעצמו ושונה ממה שאיננו הוא עצמו. על-פי חוק השלישי הנמנע, דבר אינו יכול להיות בו בזמן גם X וגם לא X. אולם ברור שלוגיקה זו אינה מתקיימת תמיד במציאות, שהרי הניסיון מצביע על מצבי ביניים מעורפלים, בעיקר בתחום הרגשי. אל מול מצבים אלה ניצב ההיגיון הבינארי חסר אונים ואינו מסוגל לתאר את המציאות או להסבירה. אפשר להטיל ספק בלוגיקה הבינארית גם באמצעות שאלות כגון: באיזו נקודה חדל התפוח להיות אדום והופך ללאאדום? או בניסוחוהדומה של לודוויג ויטגנשטיין, בספרו חקירות פילוסופיות ([1953] 1995: 18): "החל מאיזה מספר בתים או רחובות מתחילה העיר להיות עיר?" (ע"ע משחקי לשון).

הלוגיקה הרב-ערכית מציבה אתגר ללוגיקה הבינארית הדו-ערכית, המחלקת את העולם לנכון/לא נכון, קיים/לא קיים, חם/קר. הלוגיקה הרב-ערכית יוצרת מצבים מעורפלים שבהםX ולאX מתקיימים בו בזמן. חלק מיישומיה של לוגיקה זו הועתקו לתחום המחשבים ולתחום האינטליגנציה המלאכותית בניסיון להביא את המכונה ללמידה מורכבת של אפשרויות ולא רק לדפוסי חשיבה מתוכנתים מראש. הלוגיקה הרב-ערכית מחדירה לעולם המחשבים מושגים כגון עמימות, פרדוקס ודרגות שונות של אמת (Kosko, 1993). זאת ועוד: הלוגיקה הרב-ערכית מחליפה מערכת כמותית מדויקת במערכת איכותנית, המצויה בתנודה מתמדת (shifts). כאן מתקשרת הלוגיקה החדשה למתמטיקה של האובייקטים הפרקטליים.

מעבר ליישומיה הטכנולוגיים, הלוגיקה החדשה מסמנת גם אורח חשיבה פילוסופי: היא משמשת מטאפורה לעולם חברתי, כלכלי ופוליטי חסר יציבות, חסר ודאות וחסר קביעות. במובן זה היא מסמלת את מצבו של האדם בן זמננו, הנאלץ ליטול סיכונים ולקבל החלטות ללא מפות בטוחות או קריטריונים לוגיים מוצקים לבחירה(ע"ע כאוס ; מורכבות ; פגאניזם ; אי-היקבעות ; אי-ודאות (עקרון) ;  קוונטים (תיאוריית ה-).

מקורות

בן-דב, י' 1997: תורת הקוונטים: מציאות ומסתורין, תל אביב: מה?-דע!, דביר.  

ויטגנשטיין, ל' [1953] 1995: חקירות פילוסופיות, תרגום: ע' אולמן-מרגלית, ירושלים: מאגנס.

Heisenberg, V. [1958] 1999: Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science,New York: Prometheus.

Kosko, B. 1993: Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, New York: Hyperion.

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×