אינטליגנציה רגשית

Emotional Intelligence

"גם הסגולה הטובה מתחלקת לשתיים: סגולות השכל וסגולות האופי, וקוראים לחוכמה, לדעת ולתבונה סגולות שכליות, ולנדיבות וליישוב הדעת – סגולות של אופי. שבדברנו על אופיו של אדם, אין אנו אומרים שהוא חכם או מבין, אלא שהוא מתון ומיושב, אך את החכם, מאידך גיסא, הננו משבחים גם מבחינת תכונת נפשו, ולמשובחות של תכונות אלו קוראים אנחנו 'סגולות טובות'".

אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, עמ' 39.

מונח מרכזי בפסיכולוגיה הפופולרית. ביטוי לטשטוש הגבולות בין מושגים ותפיסות מסורתיות בציר שכל/רגש. את המונח טבע דניאל גולמן (Goleman). האינטליגנציה, שברגיל מזוהה עם יכולות קוגניטיביות ואינטלקטואליות, הופכת לתבונה מסוג חדש. זו כוללת בתוכה מודעות עצמית ושליטה בדחפים, התמדה, דבקות במשימה עד כדי קנאות, מוטיבציה עצמית, אמפתיה וכשירות חברתית. אין די ביכולות שכליות על מנת להגיע להישגים; אלה מחייבים גם יכולת התמודדות רגשית. בדיון על הממד הרגשי מיושמים מושגים השאולים מן התחום הקוגניטיבי, כגון קרוא וכתוב רגשי, הרגלי ניהול רגשי, ריסון רגשות בצורה פרודוקטיבית ועוד.

אחת מאבני היסוד של האינטליגנציה הרגשית היא המודעות לרגשות תוך כדי התרחשותם: מצב שבו השכל מתבונן בחוויות ומעריך אותן (ע"ע ייעוץ, אימון אישי ; ייעוץ פילוסופי). התמונה מקבלת אז ממד של עומק – נוסף על ההתרחשויות הרגשיות מופיעה בה גם מודעותו של החווה להשפעתן. הפרט, המודע למצבי רוחו אגב התנסות בהם, יכול לשנות את תפקודו במצבים אלה. מועקות רגשיות משפיעות על הבהירות המנטלית, כפי שאדים המכסים את החלון מונעים את השקיפות ומסתירים את המראות שבחוץ ובפנים. מאמץ המושקע בזיהוי ובאיתור מצבים רגשיים המעכירים את ראייתנו וגורמים להתנהגות שלילית, יחד עם תרגול היחלצות ממצבים אלה, עשוי לשפר את איכות החיים ואת ההישגים של הפרט (גולמן, 1997) (ע"ע סטרס).

התקבלותו של המושג אינטליגנציה רגשית, הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב אנשי מקצוע, היא  דוגמה להשפעות פוסטמודרניות וניו-אייג'יות בשדה הטיפול. קריסתה של האופוזיציה הבינארית הוותיקה שכל/רגש והחלפתה באיזון רצוי בין רציונליות לאמפתיה, נותנת ביטוי למגמה זו. ספרי ייעוץ המנסחים אסטרטגיה של שינוי, דוגמת ספרו של גולמן, משקפים אף הם טרנד זה.

מקורות

אריסטו, 1985: אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, תרגום: י"ג ליבס, ירושלים ותל אביב: שוקן.

גולמן, ד' 1997:  אינטליגנציה רגשית, תרגום: ע' כרמל, תל אביב: מטר.

— 2006: אינטליגנציה רגשית להצלחה בקריירה, איך לטפח את הכשירות הרגשית כדי להתבלט בסביבת העבודה, תרגום: ע' כרמל, תל אביב: מטר.

תאור / מקור התמונה:

https://www.accionpreferente.com/estrategia/por-que-necesitas-inteligencia-emocional-para-ser-exitoso/

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×