ייעוץ, אימון אישי

Counseling

פרקטיקות המאפיינות את כלכלת השירותים של עידן הקפיטליזם המאוחר. הייעוץ מציע לצרכן מיומנויות התורמות להרכבת מוצר נתון, ממשי או תפיסתי, כגון אסטרטגיה של פעילות מסחרית או אישית. הייעוץ ניתן בקשת רחבה של תחומים, מייעוץ פסיכולוגי, פילוסופי או כלכלי ועד לייעוץ תדמיתי ולאימון אישי. שירותים אלה נועדו למקסם את הזדמנויות החיים של המודרך ולתרום לאושרו האישי.

בתנאים של שוק גלובלי, הנשלט בידי ספקים רבים, אין כמעט מוצר שמיוצר כיחידה אורגנית אחת. המוצר מורכב מחומרי גלם מגוונים, המסופקים ממקורות שונים ברחבי העולם ונכרכים באריזה מותגית אחת המקנה לו לכידות ויוקרה. מוסד הייעוץ עולה בקנה אחד עם כלכלת שוק פורחת, המבוססת על הפרגמנטציה של המוצר. הייעוץ תורם להבניית המוצר החומרי או האנושי ופועל בתנאים של כלכלת שוק שעברה תהליכי ביזור ותיווך. הייעוץ מספק רכיבי מחשבה ותפיסה הנחשבים חיוניים להרכבת המוצר המכוּנֶה "האדם המשודרג". הנחת היסוד היא כי הייעוץ פירושו פירוק האני (ע"ע סובייקט) למרכיביו והרכבתם מחדש בצורה טובה יותר בהתאם להנחיות היועצים. זוהי הנחה טכנוקרטית השואבת את דימוייה מעולם הטכנולוגיה והמכונה, אם כי היא יכולה להוביל גם לפרקטיקה רוחנית כגון ייעוץ פילוסופי. מטרתו של הייעוץ לשפר ביצועים עסקיים או אישיים. השיפור יתאפשר לאחר תהליך בדיקה שנועד לברר מהם העקרונות המוטעים ומהם העקרונות הנכונים שעל-פיהם ראוי לחיות. הייעוץ נועד לספק פתרונות בטיפול קצר מועד על-ידי הארת הדרך למתייעץ (ע"ע עידן חדש).

תחומי הייעוץ מגוונים ולמעשה אינסופיים: ייעוץ כלכלי, ייעוץ פסיכולוגי או פילוסופי, ייעוץ למצבי סטרס, ייעוץ של רב או של מקובל ואפילו ייעוץ של ידעונית כריזמטית. מוסד הייעוץ מכוון הן למישורים הגלויים וההתנהגותיים של חיינו והן למישורים הסמויים והאינטימיים. כמעט בניגוד לרצונו מעיד על עצמו המתייעץ כי ללא ייעוץ אין הוא יכול להגיע לכלל שלמות, למצות את מלוא כישרונותיו ויכולותיו ולשנות מגמה (McLeod, 1993).

לעתים, כאשר תהליך השינוי דורש מאמץ מיוחד, עשוי הצרכן להשתמש בשירותיו של מאמן אישי. התוכנית האסטרטגית שהמאמן מרכיב עבור לקוחו נועדה לתת מענה למכשלות הפנימיות ולחסמים שהוא נתקל בהם ולפלס בפניו את הדרך להגשמת משאלותיו. האימון האישי (Coaching) מבקש להעצים את המתייעץ ולהחזיר לו את ביטחונו העצמי, לאתר את נקודות החולשה והחוזק שלו, לזהות מטרות ולבנות תוכנית אסטרטגית שתשפר את ביצועיו ותובילו אל חופי ההצלחה.

יחסי הגומלין בין המאמן ללקוח אינם סימטריים. הלקוח מעניק למאמן את הסמכות להציע הצעות המיועדות לשפר את תפקודו ואת אורח חייו. המאמן "מתרגל" את המודרך עד שזה מגיע לרמת הביצועים הנדרשת שעליה הסכימו הצדדים בתוכנית האסטרטגית שהתוו. האימון האישי הוא אפוא תהליך טיפולי שמתמקד ביעדים ובמיצוי הפוטנציאל האישי תוך שיפור בהרגלי החשיבה והביצוע. בניגוד לגישות טיפוליות אחרות, כגון פסיכואנליזה, הדגש אינו על תהליכי עומק נפשיים אלא על מימוש פעיל של מטרות מוגדרות.

הפרקטיקה הקרויה "אימון אישי" היא טרנד מקובל בתרבות הארגונית של הקפיטליזם (Crane, 2007). הפילוסופיה השלטת היא הפילוסופיה התפקודית והביצועית. בתפיסת עולם זו, תוכנית חייו של האדם היא מעין "הזדמנות עסקית" שעדיף לא להחמיצה. תפיסת האימון האישי מעבירה את האחריות ללקוח משום שהיא תובעת ממנו לנקוט אמצעים לשם הגשמתן של מטרות ושאיפות אישיות. לאור זאת, אפשר לבחון תוכניות ייעוץ טלוויזיוניות כגון "משפחה חורגת" ו"סופר-נני", כמודלים טיפוליים המציגים באופן מלודרמטי וסנסציוני את הסימפטומים של הבעייה ואת "המתכון" לפיתרונה. תוכניות אלה אינן יכולות, ואף אינן מתיימרות, לחולל שינוי מעמיק בחיי הנפשות הפועלות, ומשום כך לא בלתי סביר לחשוב כי הסימפטומים החריגים ישובו ויצוצו עם כיבוי המצלמות וסיום העונה.

מודל מעין זה חוזר גם בטיפול האישי: לאחר בדיקה השוואתית של זירת התחרות נתבע המתאמן לנקוט את הפעולות הנדרשות כדי לשפר את ביצועיו ככל הניתן (ע"ע פרופסיונליזם). האושר האישי אינו נובע בהכרח מן המשמעות שהאני מייחס לחייו אלא מביצוע של מטלות הניתנות לארגון וללמידה. האימון האישי הוא אפוא תוכנית פעולה השוקדת על חקר ביצועים. תוכנית זו מוכלת על תחום רחב של התנסויות, מניהול עסקי ועד לניהול הגוף או ניהול האהבה. כפי שנטען, קשה לאמוד את התמדתו של השינוי שהרי הטיפול לא התמקד בבעיות העומק של המטופל, בעולמו הרגשי רצוף הקונפליקטים, אלא בשאלה כיצד יכול המתייעץ לשנות את פעולתו ואת אורח חייו.

מול היתרונות הקוגניטיביים של השיטה ניתן אפוא להצביע על חיסרון בולט הנוגע לתפיסת הסובייקט. האחרון נתפס כעין מכונה שהוסטה ממסלולה; יש להשיבה למקומה הטבעי ולהבטיח בכך את המשך פעולתה התקינה. הפרגמנטציה של האני, העמדתו על אוסף מוצלח או כושל של ביצועים, עלולה להביא לניכור האדם מעצמו ולהרחיקו מן המשמעות ההוליסטית של חייו. יחד עם זאת, ברור כי ניתן לשלב בין אימון אישי לבין טיפול פסיכולוגי מסורתי (למשל טיפול נרטיבי, פסיכואנליטי או קוגניטיבי), כאשר שני התהליכים תומכים ומזינים זה את זה.

נסכם: בצד ההצלחה המוכחת ומידת הפופולריות הגואה של תהליכי הייעוץ והאימון האישי, אפשר לראות בהם גם עדויות לנפילתו של המוצר האורגני ("האני השלם"), סימן מובהק להטרוגניות החדשה המאפיינת את חיינו כצרכנים מנטליים; הרצון לכונן "חבילה משכנעת" של נתונים לכדי תפיסה מנצחת. הייעוץ והאימון האישי הופכים למעין מוסד דתי של החברה החילונית: כאז כן עתה, הוא נועד לתת מענה, לפתור בעיות, לרפא ולגאול.

מקורות

בן-שחר, ט' 2008: באושר ובאושר: כיצד לחיות חיי סיפוק ושמחה, פסיכולוגיה חיובית בחיי היומיום, תרגום: ע' שורר, תל אביב: מטר.

גרמסטון, ר' וקוסטה, ל' 1999: אימון קוגניטיבי, תרגום: מ' צוקרמן, ירושלים: דפוס מאור ולך בע"מ. 

ויתוורת, ל' ואחרים 2006: אימון קו-אקטיבי: כישורים חדשים לאימון אנשים להצלחה בעבודה ובחיים, תרגום: ב' ישראל, תל אביב: דניאלה די-נור הוצאה לאור.

Crane, T. 2007: The Heart of Coaching: Using Transformational Coaching to Create a High-Performance Coaching Culture, San Diego, CA: FTA Press.

McLeod, J. 1993: An Introduction to Counseling, Berkshire: Open University Press.

Weiss, A. 2000: Getting Started in Consulting, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

תאור / מקור התמונה:

fotosearch_k16308100

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×