ביזור

Decentralization

חלוקה ופיזור. הפקעת סמכותו של המרכז והעברת כמה מתפקידיו המשמעותיים ליחידות שונות של המערכת. פרקטיקה מרכזית של העידן בן זמננו, הבולטת בתחומי המשק והארגון ובאה לידי ביטוי בטכנולוגיה הדיגיטלית לסוגיה, באינטרנט ובתקשורת האינטראקטיבית.

בעידן הגלובליזציה והכלכלה החדשה הופך הביזור לפרקטיקה נפוצה. בחברה שמתאפיינת בריבוי ובהטרוגניות, הכלכלה, וכן פרקטיקות אחרות של החיים המודרניים, עוברות מריכוזיות לתחרות חופשית. ההפרטה הופכת לעניין שכיח. הפרט, כחלק מאוסף של פרטים המחזיקים בידיהם את הכוח או את האחריות, הופך לגיבורו של העידן החדש.

לניהול מבוזר מיוחסים כמה יתרונות: גמישות ויכולת תגובה מהירה; הגדלת הסיכוי לרווח (שכן האצלת האחריות יוצרת מחויבות גדולה יותר של מנהלים להצלחת החברה); יצירת תחרות פנימית בין מחלקותיה השונות של החברה – תחרות העשויה לדחוף את הארגון להצלחה; ופיתוח תרבות ייחודית בקרב עובדי המחלקות השונות ועוד  (ביאור, 2000).

הביזור הוא נושא מרכזי במסגרת הדיון בתפקידם של אמצעי תקשורת ההמונים. לא אחת נטען כי רק ביזורם של אמצעי התקשורת, קרי שחרורם מידי הסמכות (המדינה), או לחלופין הקמת מערכות תקשורת מקבילות שיימצאו בידיים פרטיות רבות ושונות – הם ערובה לשמירה על חירותם של אמצעי התקשורת, לייעול דפוסי עבודתם ולכך שימלאו את תפקידם בצורה ראויה יותר בעבור החברה. טענה זו מעולם לא זכתה לאישור של ממש: ריבוי של כלי תקשורת המצויים בבעלות פרטית לא הביאה לידי דמוקרטיזציה של התכנים, ומצד שני הכפיפה אותם לאינטרסים הפוליטיים והכלכליים של בעלי המדיה (ע"ע שידור ציבורי).

הביזור מקנה השפעה רבה לאינטרס הכללי. הפתגם העממי "אין להניח את כל הביצים בסל אחד" ממצה את נוסחת הביזור. מימוש רעיון זה עומד גם ברקע הקמת רשת האינטרנט. הרשת, שהפכה לתופעה תקשורתית ועסקית מרכזית בראשית האלף השלישי, יישמה עיקרון זה באמצעות המבנה הלא ליניארי והלא היררכי שלה. ביטול היררכיות, יצירת יחסים דינמיים בציר  מרכז-פריפריה, הרצון לפצל את המבנה הקבוע והמסורבל למבנים קטנים, יצירתיים, ספונטניים וקלי תנועה – כל אלה הם חלק מסיפור הצלחתו של הביזור בתרבות (Grindle, 2007).

רעיון הביזור מקובל על רבים, ועם זאת הוא משמש לא אחת נושא למחלוקת. התפיסה הביקורתית קושרת בין הביזור לבין הקפיטליזם הדורסני החדש. היא מצביעה על כך שגם אם השאיפה היא לחלק את העוגה מחדש ולשלב קבוצות חדשות במעגל הנהנים, הרי בפועל, הביזור המואץ מאיים לפגוע בזכויותיהן של קבוצות חלשות. מתוקף חולשתן הכלכלית והתרבותית, קבוצות אלה נוטות להתנהגות פסיבית ולכן אינן זוכות לנתח מן העוגה, ושלא כבעבר, גם אינן נהנות עוד מהגנתה של המדינה או מתמיכתו של מרכז כלשהו. במציאות זו, רכבת ההזדמנויות המבוזרות חולפת באירוניה על פני החלש ומותירה אותו, כתמיד, לבד על הרציף.

מקורות

ביאור, ח' 2000: "ביזור סמכויות קיצוני יפריע לשיתוף בין חטיבות", הארץ, 17.3.2000.

Galloway, A. R. 2006: Protocol: How Control Exists after Decentralization, Cambridge, MA: The MIT Press.

Grindle, M. S. 2007: Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance, Princeton, NJ: Princeton University Press.

תאור / מקור התמונה:

12331915 – business woman touch on key person on virtual technology screen using for business decentralization concept

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×