אובייקט a קטנה

Object (Petit) a

מונח מרכזי בפסיכואנליזה של ז'ק לאקאן (Lacan) המתאר את האיווי לאחֵר (a מסמנת את האות הראשונה של המילה autre: אחר). אובייקט a קטנה הוא היעד של האיווי וגם המקור שלו, הדבר שגורם לאיווי לנוע. בו בזמן, אובייקט a קטנה מוגדר גם כאובייקט מעורר חרדה – הפוטנציאל הבלתי ניתן למימוש של הליבידו. למונח תפקיד מפתח בטיפול הפסיכואנליטי: המטפל מוצב במקומו של אובייקט a קטנה והופך למושא התשוקה של המטופל.

המונח מופיע באופן רציף בפסיכואנליזה של ז'ק לאקאן החל מאמצע שנות החמישים ועד אמצע שנות השבעים של המאה ה-20. אף כי הדגשים משתנים לאורך השנים, נותרת בעינה ההגדרה הגרעינית. אובייקט a קטנה מייצג את מושא האיווי, התשוקה/חרדה אל האחר. זהו "האחר הקטן" (Petit Autre) העומד בניגוד ל"אחר הגדול", המייצג אחרות רדיקלית שאינה ניתנת לצמצום ("האחר הגדול" מייצג את הסדר הסימבולי בשפה). אובייקט a קטנה, לעומת זאת, מייצג משהו שקיים בתוך הסובייקט: חלק בלתי נפרד מן האני ומן היחסים הרפלקסיביים והתחליפיים שהוא מקיים עם המסמנים המייצגים אותו; זהו "אובייקט חלקי", מעורר תשוקה, המנותק מן הגוף הכללי. יש להבדיל אפוא גם בין מונח זה לבין מונח לאקאניאני אחר – "האני המדומה" המופיע בשלב המראה.

ההיסטוריה של המונח עוברת בתחנות שונות של ההגות הלאקאניאנית: בסמינר של שנת 1961-1960 (סמינר VIII, 1991) לאקאן מזהה את המונח עם המונח היווני agalma המציין "מתת אלים", "תהילה" או "פסלו של האל". מטאפורה זו משמשת את לאקאן כדי לבטא את ממד ההשתוקקות והפנטזיה שמייצר אובייקט a קטנה. מאוחר יותר מזוהה המונח עם הממשי (The Real), כלומר עם אובייקט שאינו ניתן להשגה או להמשגה סימבולית. מדובר ב"שיירים" (ה-Leftovers), "השארית" שנותרת בחוץ כאשר נעשה ניסיון להכניס את הבלתי ניתן להיאמר אל תוך הסדר הסימבולי של השפה (אפרתי וישראלי, 2007: 16). לעתים משתמש לאקאן במינוח המרקסיסטי "הערך המוסף" (ערך החילופין, הערך הקומוניקטיבי של הסחורה) כדי לתאר את ההנאה הטהורה שאובייקט a קטנה מייצר. כך מוצב אובייקט a קטנה בסמיכות למונח אחר – ה-Jouissance: העונג המוקצן המזוהה עם הסדר של הממשי. בכתבים מאוחרים יותר ממקם לאקאן את אובייקט a קטנה בצומת שבו נפגשים הממשי, הסימבולי והמדומה (אוונס, [1996] 2005: 36-35, 44-40).

מקורות

אוונס, ד' [1996] 2005: מילון מבואי לפסיכואנליזה לאקאניאנית, תרגום: ד' אילון, תל אביב: רסלינג.

אפרתי, ד' וישראלי, י' 2007: הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'ק לאקאן, תל אביב: משרד הביטחון, אוניברסיטה משודרת.

Lacan, J. [1960-1961] 1991: Le Séminaire, Livre VIII, Miller, J. A. (ed.), Paris: Seuil.

תאור / מקור התמונה:

Pariyanart

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×