תודות

מירי מוהבן (מואב) ואביבית אגם-דאלי סייעו בכתיבת הספר בשלביו הראשונים (2000-1998).

בנוסף, אנו מבקשים להודות לשורה ארוכה של אישים ומוסדות שתרמו בצורות שונות ליצירתה של ה"אנציקלופדיה של הרעיונות". לתלמידינו במוסדות ההשכלה הגבוהה לאורך השנים היתה תרומה משמעותית לגיבושו של מפעל זה. למאות הרבות של הסטודנטים איתם חלקנו רעיונות באכסניה המשותפת לשנינו – בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למנהל – שמורה תודה מיוחדת. עוד יבואו על הברכה עמיתנו לסגל המרצים והדיקאנים השונים תחתם פעלנו לאורך שנות יצירתו של הספר. תודה מיוחדת שמורה עמנו לדיקאן לשעבר של בית הספר לתקשורת ד"ר אווה ברגר, על תמיכתה בהגשמת המפעל.

אנשים רבים קראו, העירו, ייעצו, האיצו ותרמו, כל אחד בדרכו, לגיבושם של התכנים: אדם ברוך ז"ל, ויבדלו לחיים ארוכים פרופ' יהודה שנהב, יוסי סוכרי, ד"ר נועם יורן, יהושע סיימון, ללי ציפי מיכאלי, ד"ר דרור אידר, ד"ר יובל דרור, נועה מנהיים, רחל אבן, ד"ר אייל דורון, ד"ר אפי זיו, עו"ד מיכאל ספרד, עידו צוק, אביעד טובי, אסף כרמל, נילי לנדסברגר ועוד רבים וטובים.

את אתר האינטרנט בנתה בכשרון ובמסירות אין קץ נאורה שם שאול. אנו חבים לה חובה גדולה על חיבור האנציקלופדיה אל המרחב הדיגיטלי, ועל האפשרויות החדשות שנפתחו לספר ולמשתמשיו עם מהלך זה.

מפעל זה לא יכול היה לקרום עור וגידים ללא אמונתם ותמיכתם הבלתי מסוייגת של עמית רוטברד ושרון רוטברד, אנשי הוצאת "בבל". להם נתונה הערכתנו על השקעתם וסבלנותם. צוות גדול מאד עשה במלאכת הוצאת הספר: עריכת הספר היתה נתונה בידיהן של מיכל רוזנטל ז"ל, אורנה יואלי, רות רמות, ורד בן –ימי ומורג סגל. את ההתקנה לדפוס ואת התיאום עימנו עשו במסירות אין קץ אפרת ניר, מדלן כהן ויהב אדוריאן. אחרונה חביבה – רוני מאירשטיין: לולא מסירותה, ידענותה ונדיבותה, ספר זה לא היה רואה אור במתכונתו זו. לכולן מסורה תודתנו.

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×